logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Vemdalsskalets Turistinformation

Vad kommer efter InfoPoints – Framtidens besöksservice

21 november, 2019
Text: Anne Adsten JHT med input från TICs i JH och Visitas Nationella råd för besöksservice
Vemdalens Turistinformation på Skalets torg. Foto: Kenneth Grym

Vad kommer efter InfoPoints?

Runt om i Sverige har vi nu ett stort antal IP och frågan är om vi någonsin tidigare haft så många dedikerade instanser där våra gäster kan få information om lokalt utbud?

Men, om vi tänker framåt. Hur kommer Sveriges värdskap att se ut?

Sveriges värdskap – ett personligt värdskap

TICs i Sverige tillsammans med IP är en stor del av Sveriges värdskap. Våra gäster kan idag få en stor del av sitt informationsbehov från nätet – men det kommer alltid att finnas ett behov av en “mänsklig utväg” för de frågor som inte finns besvarade/går att besvara via nätet. Ett digitalt värdskap kan också vara personligt med ny teknik.

Exklusivt med det personliga mötet

I takt med ökad digitalisering blir det personliga mötet något exklusivt. Ett personligt möte kan vara via en chat eller via mail. Men det blir såklart än mer lyxigt med ett möte ansikte-mot-ansikte. Kanske så lyxigt att framtidens besökare är beredd att betala för det i framtiden.

Greeters är en form för personligt värdskap där lokalbefolkning informerar och även tar med besökare för att visa upp sin hemort för en personlig upplevelse.

Det digitala är inte gratis

Det kan kännas lockande för kommuner i Sverige att tro att de gör besparingar med att digitalisera sin besöksservice. I själva verket kostar en bra digitaliserad besöksservice minst lika mycket som en fysisk – då den behöver täcka upp större delar av informationsbehovet och kompletteras med en effektiv chat eller annan online svarsservice.

InfoPoints behöver pepp och stöttning för att fungera på bästa sätt och kommuner som stänger sina fysiska TICs behöver ha en (eller flera beroende på omfattningen i kommunens besöksnäring) dedikerad coach för sina InfoPoints för att få bästa effekt.

AI – Artificiell Intelligens inom besöksservice

AI är ett alternativ för att svara på vanligt förekommande frågor. I dagsläget är dock en bra AI-tjänst uppbyggd för självuppgradering av svar för kostsamt för de flesta kommuner i Sverige.

Auktorisationen av TICs – kvalitetsstämpel och en plattform

Auktorisationen syftar till att garantera en viss kvalitetsnivå på den service som vi tillsammans i Sverige önskar att våra nationella och internationella gäster ska få vid sitt besök. Den är inte inriktad mot att all besöksservice nödvändigtvis ska vara fysisk utan syftar till att lyfta  personlig och marknadsneutral information.

Alternativet kan vara att stora aktörer istället tar över Sveriges besöksservice med styrd information till egna produkter och tjänster.

Ökad specialisering

När rådet tittar i kristallkulan så ser de en ökad specialisering framåt bland landets kommuner. Alla kommuner i Sverige behöver inte vara inriktade mot besöksnäring. Och, bland de som uttalat en strategi kring turism så finns det olika sätt att lösa det personliga värdskapet på. Huvudsaken är att värdskapet tas på allvar och där alla förutsättningar utreds innan beslutet kring vilken typ av besöksservice kommunen bör ha. För en kommun fungerar den traditionella Turistinformationen, för en annan är ett Visitor Center den bästa lösningen med utställningar som visar kommunens utbud och hjälper till att sälja in sevärdheter och aktiviteter i området. För en tredje fungerar det bättre med enbart InfoPoints och en stödfunktion i form av ett team bakom som ser till att InfoPoint-medarbetarna känner trygghet i sin roll och kan ge god service.

Exempel på besöksservice

Läs gärna exempel på lösningar kring besöksservice via studieresor inom JHT och projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen

Från gårdagens turistbyrå – Sveriges besöksservice specialiseras. Läs här

Sundsvalls turistcenter / Visitor Center Stenstan & Södertäljebyrån TI. Läs här

Göteborg & Co och deras besöksservice. Läs här

Besöksservice i Destination Höga Kusten. Läs här

Besöksservice längs Vildmarksvägen i Jämtland. Läs här

Besöksservice i Östersund & Södra Storsjöbygden. Läs här

Irlands besöksservice. Läs här

Besöksservice i Mitt Norge. Läs här

***

Bakom artikeln

Vad kommer efter InfoPoints? – Är en av frågorna som diskuterats bland Turistinformationer och Turistcenter i Jämtland Härjedalen inom projektet “Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen samt vidare i Rådet för Besöksservice under 2019. Rådet beslöt att ett underlag skulle tas fram för en debattartikel. Artikeln har sedan brutits ned till action-punkter som rådet kan arbeta vidare med och som kan förmedlas via fb-sidan för rådet.

Skip to content