Vemdalsskalets Turistinformation

Vad kommer efter InfoPoints – Framtidens besöksservice

21 november, 2019
Text: Anne Adsten JHT med input från TICs i JH och Visitas Nationella råd för besöksservice
Vemdalens Turistinformation på Skalets torg. Foto: Kenneth Grym
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Vad kommer efter InfoPoints?

Runt om i Sverige har vi nu ett stort antal IP och frågan är om vi någonsin tidigare haft så många dedikerade instanser där våra gäster kan få information om lokalt utbud?

Men, om vi tänker framåt. Hur kommer Sveriges värdskap att se ut?

Sveriges värdskap – ett personligt värdskap

TICs i Sverige tillsammans med IP är en stor del av Sveriges värdskap. Våra gäster kan idag få en stor del av sitt informationsbehov från nätet – men det kommer alltid att finnas ett behov av en ”mänsklig utväg” för de frågor som inte finns besvarade/går att besvara via nätet. Ett digitalt värdskap kan också vara personligt med ny teknik.

Exklusivt med det personliga mötet

I takt med ökad digitalisering blir det personliga mötet något exklusivt. Ett personligt möte kan vara via en chat eller via mail. Men det blir såklart än mer lyxigt med ett möte ansikte-mot-ansikte. Kanske så lyxigt att framtidens besökare är beredd att betala för det i framtiden.

Greeters är en form för personligt värdskap där lokalbefolkning informerar och även tar med besökare för att visa upp sin hemort för en personlig upplevelse.

Det digitala är inte gratis

Det kan kännas lockande för kommuner i Sverige att tro att de gör besparingar med att digitalisera sin besöksservice. I själva verket kostar en bra digitaliserad besöksservice minst lika mycket som en fysisk – då den behöver täcka upp större delar av informationsbehovet och kompletteras med en effektiv chat eller annan online svarsservice.

InfoPoints behöver pepp och stöttning för att fungera på bästa sätt och kommuner som stänger sina fysiska TICs behöver ha en (eller flera beroende på omfattningen i kommunens besöksnäring) dedikerad coach för sina InfoPoints för att få bästa effekt.

AI – Artificiell Intelligens inom besöksservice

AI är ett alternativ för att svara på vanligt förekommande frågor. I dagsläget är dock en bra AI-tjänst uppbyggd för självuppgradering av svar för kostsamt för de flesta kommuner i Sverige.

Auktorisationen av TICs – kvalitetsstämpel och en plattform

Auktorisationen syftar till att garantera en viss kvalitetsnivå på den service som vi tillsammans i Sverige önskar att våra nationella och internationella gäster ska få vid sitt besök. Den är inte inriktad mot att all besöksservice nödvändigtvis ska vara fysisk utan syftar till att lyfta  personlig och marknadsneutral information.

Alternativet kan vara att stora aktörer istället tar över Sveriges besöksservice med styrd information till egna produkter och tjänster.

Ökad specialisering

När rådet tittar i kristallkulan så ser de en ökad specialisering framåt bland landets kommuner. Alla kommuner i Sverige behöver inte vara inriktade mot besöksnäring.

 

***

Bakom artikeln

Vad kommer efter InfoPoints? – Är en av frågorna som diskuterats bland Turistinformationer och Turistcenter i Jämtland Härjedalen inom projektet ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen samt vidare i Rådet för Besöksservice under 2019. Rådet beslöt att ett underlag skulle tas fram för en debattartikel. Artikeln har sedan brutits ned till action-punkter som rådet kan arbeta vidare med och som kan förmedlas via fb-sidan för rådet.