logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Värdeguiden Jämtland Härjedalen Turism

Värdeguiden – för inkluderande hållbara upplevelser i Jämtland Härjedalen

16 februari, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Den reviderade Värdeguiden har kommit som trycksak och även som nedladdningsbar pdf. Foto: Teres Gärdin

Nu med en ny checklista för enkel egenkontroll tack vare Jämtland Härjedalen Turism:s praktikant Alexandra Hafmar hösten 2023.

Den reviderade värdeguiden som innehåller tips och råd för att skapa hållbara inkluderande upplevelser i Jämtland Härjedalen. Värdeguiden hjälper dig att omvandla sunda värderingar till konkreta handlingar för fler nöjda besökare, ökad hållbarhet och lönsamhet. Ibland uppstår konflikter mellan ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala hållbarhetsperspektiv. Men med större grad av förståelse, planering och aktiv handling är mycket vunnet.

Värdeguiden på två minuter

Både värdskap och gästskap

Besöksnäringen är en stor anledning till att vi kan leva och bo i Jämtland Härjedalen. Att lyfta vår omsorg om naturen, kulturarvet och lokalsamhället i besöksnäringen ger en unik konkurrensfördel och ökar viljan hos våra besökare att bevara vår natur och kultur.

Mångfald – inte enfald

Våra besökare, oavsett bakgrund, har högre vilja att återkomma om de möts med respekt och ett gott värdskap – snarare än förutfattade meningar om vad de är intresserade av eller klarar av.

Innovation skapar återkommande besökare

Att ständigt ta fram nya mer hållbara koncept driver näringen framåt och skapar nya reseanledningar för återkommande besökare.

Tryggt och säkert

Våra besöksmål ska vara trygga och säkra, därför behöver vi planera för och informera om att kunskap och beredskap finns om något skulle hända.

Smart destinationssamarbete

Tillsammans är det lättare att skapa attraktiva, hållbara och starka destinationer där både besökare och lokalbefolkning kan trivas.

Morgondagens medarbetare

Att utveckla besöksnäringens arbetsmarknad handlar om social hållbarhet, att möjliggöra för långsiktiga och utvecklande arbetstillfällen samt höja branschens status. Med ökad året runt-verksamhet, jämställdhet och mångfald bland anställda och företagare, skapas attraktiva och hållbara turismföretag och destinationer.

… för kom ihåg, ingen kan vara mer Jämtland Härjedalen än vi!

> Nedladdningsbar pdf: Värdeguiden Jämtland Härjedalen Turism.

Skip to content