logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going

Workshop med Swetourgruppen

29 januari, 2021
Text: Anne Adsten och Andreas Edholm, JHT
Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going

Den så kallade Swetourgruppen är en sammanslutning intressenter som tillsammans delar ett intresse för kompetensförsörjning och kompetenshöjning inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Swetourgruppen agerar styrgrupp/referensgrupp inom JHTs projekt Morgondagens medarebetare 2.0 och den 28e januari 2021 hölls en workshop för att redogöra för resultat från projektets första år och dra upp vidare riktlinjer för det kommande året och diskutera framtida yrkeskategorier inom besöksnäring samt samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsende.

Mötesupplägg

Andreas visade ett sammandrag av första året i projektet, se pdf.

Anne visade argument för turism, besöksnäringen just nu och framåt inklusive trender och omvärldsbevakning, som en introduktion till vidare diskussioner, se pdf.

Därefter följde en workshop med tankar kring:

 • Framtida yrkeskategorier inom besöksnäring, jmf med befintliga
 • Samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsende
 • Fokus för kommande två åren i projektet

Deltagande organisationer

Representanter för besöksnäringen från Strömsunds (turismstrateg), Ragunda (turismstrateg), Åre (integrationskoordinator) och Östersunds (studentsamordning) kommuner. Campus Åre, projektet Vision Lofsdalen, SLAO, Etour MIUN, Visita och Innanförskapsakademin.

Kryssmarkerad led vinter Foto: Anne Adsten

Turism är en livsstil som ger livskvalitet

Besöksnäringen i vår region erbjuder möjligheter att arbeta med en högre livskvalitet både med jobbet i sig och med de friluftsaktiviteter/turismprodukter som finns tillgängliga. Erfarenheten från Lofsdalen är att fler och fler vill vara ”giggare” och kan tänka sig att jobba med att skotta snö, vara liftskötare etc för att kunna vara i miljön. Detta gäller inte bara unga, utan även äldre 50+ som dessutom har livserfarenhet och är duktiga på värdskap.

 • Projektledarna lyfter gigg-möjligheter inom besöksnäringen.
 • Projektledarna samarbetar vidare med Region JH:s projekt ”En attraktiv region” och hjälper till med att koppla ihop befintliga inflyttningssidor hos destinationerna och kring kommande CRM-system som kommer att möjliggöra matchning mellan sökande företag/arbetssökande på ett effektivt sätt.

SNI-kodning och yrkesbenämningar i AF-system

Vi behöver ta upp frågan kring SNI-kodningen och det system som Arbetsförmedlingen använder för att koda tillgängliga yrkesbenämningar/kategorier. Besöksnäringen är trubbigt definierad i kodningen, vilket gör att det är svårt att göra sig en bild av vad näringen innefattar. Även om det finns andra vägar att gå för att hitta arbetskraft än via AF så behöver kodningen följa dagens verklighet för att visa på möjligheter inom besöksnäringen.

 • Projektledarna tittar på hur vi kan aktualisera frågan via Arbetsförmedlingen och Visita, Svensk Turism, SNDMO, Samverkansarenan för turism.

Utbildningsläget inom turism

Färre och färre söker sig till turismutbildningar, medan fler söker idrott och friskvårdsrelaterade utbildningar. Resultatet blir att färre studenter fullgör utbildningen och tar examen. Umeå döper om sin turismutbildning till ”Samhällsplaneringsprogrammet”, Dalarnas högskola döper om sitt program till ”Upplevelseproduktion” och MIUN gör även de en revidering av sitt turismprogram. Campus Åre har kortare ledtid mellan planering av utbildningsprogram och färdig utbildning och jobbar agilt med hjälp av extern kompetens för att göra nya skräddarsydda utbildningar för besöksnäringen.

 • Projektledarna jobbar med fokusgrupper av studenter kring hur de ser på framtidens utbildning.
 • Projektledarna lyfter exempel kring vad ”man kan bli” med en turismutbildning.

SLAOs utbildningsprogram

Fortsatt efterfrågan både från studenter och näring på skidlärare. Dessutom skapas en ny Cykelguide-utbildning för att täcka det nya behovet kring sommarprodukten där antalet cykeldagar i pist ökade med 45% från sommaren 2019 till sommaren 2020.

 • Projektledarna lyfter nya cykelguide-utbildningen som ett bra exempel på hur nya företeelser skapar nya behov och därmed anpassad utbildning.

Dra nytta av (internationella) studenter

Vi har en tillgång i form av både nationella och internationella studenter i regionen som kan hjälpa oss att se nya utvecklingsvägar. Vi får inte glömma bort att de är en tillgång i produkt-utveckling och andra sammanhang. De har många gånger ett högt intresse för miljö och hållbar utveckling.

 • Projektledarna lyfter internationella studenter som tillgång och uppmuntrar aktörer att ta chansen att tillfråga dem, anlita dem som praktikanter, studentmedarbetare, för uppsatser/uppdrag (t ex web, blogg, sociala medier).
 • Projektledarna lyfter utlandsfödda som startat eget. Positiva och negativa erfarenheter och rekommendationer.

Korta snabba föreläsningar är modellen

Samtliga workshop-deltagare önskar korta föreläsningar i form av 30-40 min tillfällen kring aktuella ämnen för att flytta fram positioner och aktualisera ämnen. Självklart är både befintliga branschföreträdare och aktiva välkomna liksom studenter. En ytterligare modell är korta workshops kring enskilda kärnämnen.

Projektledarna lyfter aktivitetsföretag/guider och livsstilsföretagare samt mindre anläggningar som lyckats forma en produkt för morgondagens besökare.
NYCKEL: Kanalisera, utrycka vilja/ambition, föra frågor framåt.

Skip to content