logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
2_Niclas_Vestefjell__2014_Downhill.klar

Analys av besökarnas perspektiv på styrkor och utmaningar i Jämtland Härjedalen

20 januari, 2020
Text: Lina Wiklund, MIUN. Praktikant hos JHT hösten 2019
Foto: Niclas Vestefjell

Denna rapport kom till liv under projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”. Författaren till rapporten, Lina Wiklund, gjorde sin praktik på JHT under hösten 2019. Under de tio praktikveckorna Lina spenderade på JHT hade hon i uppgift att läsa gästundersökningen från sommaren 2019, som gjordes inom ramen för projektet ”Framtidens Besöksservice i Jämtland Härjedalen”, samt göra en sammanställande analys av de utmaningar och styrkor regionen har enligt gäster och besökare till Jämtland Härjedalen. 

Resultatet har arbetats fram genom en noggrann läsning av undersökningen för att få fram kommentarer från besökarna som visar på vad de anser att regionen behöver bli bättre på kontra vad de redan gör bra. I och med att undersökningen inte var utformad för att få ut exakta svar på Linas frågor gällande vilka styrkor och utmaningar regionen har så analyserade hon och läste mellan raderna på gästernas åsikter. Med det sagt så är största delen av rapporten baserad på tre delar i undersökningen där besökarna fick besvara frågorna, ”Saknade du något när det gäller utbudet av aktiviteter i området?”, ”Vad tyckte du var allra bäst/mest intressant med det här området?” och ”Är det något som du upplevde som mindre bra och/eller som vi kan förbättra för dig som gäst i det här området?”. Varför vikt har lagts på just dessa frågor är för att svaren gick att koppla till och ”förvandla om” till styrkor och utmaningar.

Lina Wiklund turismprogrammet 2019 JHT Praktikant
Praktikanten hos JHT hösten 2019, Lina Wiklund, har sammanställt en rapport utifrån sommarens gästenkät i regionen.

Sammanfattningsvis ger denna rapport en bra inblick i vad besökarna anser att regionen gör bra i dagsläget och vad som behöver förbättras. Det fina med denna gästundersökning är att besökarna har kommit med konkreta förslag till förbättring och poängterat ut resurser vi bör använda mer och som vi ser som ”självklara”. Det som går att förstå däremot i denna rapport är att allt som är listat som utmaningar även kan klassas som möjligheter. Varje utmaning går att vända till det positiva och så länge vi löser utmaningarna betyder det att regionen kan bli bättre än den redan är.

Skip to content