Vägen till Adventure Travel World Summit – ATWS

Inför Sveriges och Göteborgs genomförande av ATWS 2019 genomförs olika regionala aktiviteter i syfte att för en internationell målgrupp visa upp en bredare bild av Sverige med tonvikt på natur- och kulturupplevelser. Med finansiering från både Region Jämtland Härjedalen och privata aktörer genomförs därför under hösten 2018 aktiviteter i några av våra destinationer i den riktningen. Projektet pågår 2018-2019.

Läs mer

Vandring Gröndalen Pyramiderna Frits Meyst

Adventure Sweden days

Som en fortsättning på det internationaliserings-arbete som påbörjades i Turism 2030 bjöd Jämtland Härjedalen in till flera parallella besök under september månad. Strålande sol, vinterns första

Läs mer
Skip to content