PR & lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer.
Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.
Koordinera överenskomna insatser.

JHT Stipendiat 2018

Pontus Widell, Vemdalen Experience AB Vid JHT:s föreningsstämma den 22 mars 2018 tillkännagavs årets JHT stipendiat. Pontus Widell vid Vemdalen Experience AB får stipendiet för

Läs mer
Adventure Sweden

Plattformen Adventure Sweden

Adventuresweden.com – intressestyrd inspiration Med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna friluftsliv, kulturism och gastronomi är adventuresweden.com den huvudsakliga plattform som JHT arbetar med

Läs mer
Skip to content