PR & lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer.
Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.
Koordinera överenskomna insatser.

Tjejer snöskor glada vinter Foto: Emrik Jansson

Rader från VD v9 2024

Turismstrategin som försvann En strategi som vi under många år väntade på att få ta del av, så kom den äntligen. Det var till och

Läs mer
Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism

Rader från VD v35 2023

Naturen är en del av vår infrastruktur, men vem ska stå för notan? Bara i Jämtland Härjedalen finns det ca 4 000 km vandringsleder. Leder

Läs mer
Skip to content