PR & lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer.
Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.
Koordinera överenskomna insatser.

Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism

Rader från VD v35 2023

Naturen är en del av vår infrastruktur, men vem ska stå för notan? Bara i Jämtland Härjedalen finns det ca 4 000 km vandringsleder. Leder

Läs mer
Bakgården Revsund

Rader från VD v17 2023

Näringslivet är redo, nu behöver politiken ta sitt ansvar för klimatet Klimatet är för mig personligen en enormt viktig fråga, så även för oss på

Läs mer
Skip to content