Studieresor – Benchmark AS

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on email

Att införskaffa omvärldskunskap inom turismbranschen och konkurrenters utveckling är av avgörande betydelse för att regionens branschföretag ska vara rustade att möta en allt mer hårdnande konkurrens. Studieresor såväl inom landet som internationellt ligger därför helt i linje med de intentioner som finns såväl i regionens utvecklingsstrategi (RUS) och regionens tillväxtplan (RTP) för hur man ska kunna kompetens- och produktutveckla sitt företags/bransch utbud. Projektet pågår 2017-2019 (nov).

Läs mer