Bro Höga Kusten Fred Geers Nordview

INBJUDAN STUDIERESA TILL Höga Kusten 8-9 MAJ 2019

30 januari, 2019
Text: Anne Adsten
Höga Kusten-bron. Foto: Fred Geers, Nordview.

8-9 maj 2019 arrangeras en studieresa i JHTs projekt Framtidens besöksservice i JH. Via det pågående projektet Studieresor – Benchmark AS kan även deltagare utanför projektgruppen följa med på denna resa. Fokus för studieresan är destinationsorganisationen Höga Kustens arbete med besöksservice där man jobbar med Infopoints och en sommaröppen turistinformation vid Höga Kusten-bron. Delfokus är destinationsbildningen och hur de jobbar med produktutveckling. Under studieresan ingår besök vid några av Höga Kustens InfoPoints och Turistinformationen vid Höga Kusten-bron, besöken innefattar även info om övrig verksamhet vid besökta InfoPoints.

Sista anmälningsdag till Anne Adsten, JHT: 5 april 2019.

Mannaminne Museum skapat av konstnären Anders Åberg. Foto: Höga Kusten Destination
Mannaminne Museum, skapat av konstnären Anders Åberg. Museet är även en InfoPoint. Foto: Höga Kusten Destination

I projektet Framtidens besöksservice i JH är vi nu inne på det tredje verksamhetsåret. Vi har genomfört ett antal kompetensutvecklingsdagar i olika teman och vi har gjort studieresor till Göteborg för att se hur de jobbar med sin besöksservice och vi har även varit till Irland och besökt både representanter för Irland och Nord-Irland som har separata system även om de också jobbar tillsammans. Deltagare i projektet hörde talas om Höga Kustens arbete med sin besöksservice vid Visitas Destinationsdagar 13-14 november 2018 och önskar nu höra mer om deras arbete under en studieresa i maj 2019. Speciellt intressant är hur de resonerat kring uppbyggnaden av InfoPoints.

Föreslagna besöksplatser (innehållet kan komma att ändras något).

 

Dag 1 

07.00 Avfärd från Östersund

09.15 Ankomst Hallstaberget för information från Höga Kusten Destinationsorganisation.

10.15 Avfärd mot Örnsköldsvik och Höga Kusten Destinationsorganisations kontor.

11.45 Lunch och möte i Örnsköldsvik.

14.00 Avfärd mot Naturum Höga Kusten.

14.45 NATURUM om InfoPoint och om Naturum.

15.45 Avfärd mot Friluftsbyn, se deras InfoPoint/vandringscentral.

17.00 Avfärd mot Höga Kusten Hotell, middag och fritt vald vandring på kvällskvisten.

 

Dag 2 

08.30 Ev avfärd från Hotell Höga Kusten.

09.30 Ankomst Mannaminne, info från dem om att vara InfoPoint och om deras anläggning med besök.

Lunch på Mannaminne eller vid Höga Kusten-bron

Besök vid Höga Kustenbron Turistinfo med info om verksamheten samt bron.

Ca 15.00 Hemfärd mot Östersund

Ca 18.30 Ankomst Östersund

 

Små ändringar i programmet kan bli aktuella.

Norrfällsviken Kramfors kommun
Norrfällsviken, Höga Kusten. Foto: Kramfors kommun.

Besöksservice inom Destination Höga Kusten

Målet med besöksservicen i området Höga Kusten är att möta fler besökare. Därför har de traditionella fysiska turistinformationerna mitt i samhällena stängts och istället finns en sommaröppen TI vid Höga Kusten-bron och 40 InfoPoints runt om i destinationen. Samtliga InfoPoints har en designad trähylla som ger igenkänning. Här finns plats för display och broschyrer. En person jobbar heltid med destinationens InfoPoints. I tillägg finns dessutom 20 serviceplatser i t ex lanthandlar. Höga kusten satsar mycket på back office för att stötta sina InfoPoints med bra information på nätet och uppdatering av displayer. Det gemensamma varumärket via broschyrställen har gett en boost i destinationsutvecklingen berättar Maria Lundkvist ansvarig för Höga Kustens besöksservice. Se en film om Höga kustens besöksservice här

Syften med resan

  • Input till hur vi utvecklar Framtidens besöksservice i JH. Hur jobbar Höga Kusten med sin besöksservice? Hur finansieras den? Vilka mål har de? Vilka strategier för att nå målen? Vad kan vi ta med oss i förändringsarbete mot framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen?
  • Auktoriserade TICs i JH har även ansvar för att lämna input kring produkt- och tjänsteutveckling utifrån input från gäster. Hur fungerar produkt- och tjänsteutvecklingen inom Destination Höga Kusten? TICs i JH är delaktiga i innovationsprocesser inom respektive destinationer och har kontakt med företagare. Här finns tillfälle att titta på hur Höga Kusten jobbar med sitt innovationsarbete.
    T ex:
    Hur jobbar Höga Kusten med sin markerade Turistväg mellan Höga Kusten-bron och Ullånger? Fungerar vägsträckan som en linjär destination i destinationen idag, skulle den kunna utvecklas mer? Hur jobbar destinationsorganisationen med information/kommunikation om vägsträckan?
    Hur arbetar man med hållbara vandringsleder vid högt besökstryck utan att ta bort upplevelsen av att vara i naturen? Hur hanterar man trängsel kring sevärdheter, inte minst vid vandringsleder att jämföra med våra leder i Jämtland Härjedalen? Hur tar man betalt för vandring, sevärdheter i naturen, guidning? Och, hur sker försäljningen (förköp och på plats) – som en del av trängselhanteringen? – som en del av finansiering av underhåll och utveckling? Hur påverkar man gäster att resa hållbart? Jobbar destinationen aktivt med cykelturism? Hur jobbar man i Höga Kusten med sina attraktioner för att bibehålla intresse hos besökarna?

Vilka kan åka på studieresan?

Framtidens besöksservice i JH

Vi ser gärna att max 2 per auktoriserad TIC deltar för projektet Framtidens besöksservice. I de kommuner där det finns ett nära samarbete mellan TICs och kommun-funktion t ex i utvecklingsarbetet mot Framtidens besöksservice så är även kommunrepresentant välkommen att delta inom projektet. Kostnader för deltagare inom projektet Framtidens Besöksservice täcks till del av projektet.

JHTs pågående studiereseprojekt ”Studieresor – Benchmark AS”

Det finns även möjlighet för JHTs medlemmar, indirekta medlemmar (företagare) samt personer inom kommun, länsstyrelse, Region JH etc att följa med på resan genom JHTs pågående studiereseprojekt. Deltagare får 40% av kostnader för resa (del i bilkostnad) och boende (en hotellnatt) via projektet och står själva för arbetstid och mat utanför gruppbokningen. Se mer info om Studieresor via JHT

Anmälan senast 5 april 2019 till Anne Adsten, JHT

Skip to content