Turism 2030

Projektets övergripande syfte är att det ska resultera i långsiktigt hållbara former för företagens och deras respektive destinationers arbete med den egna och den gemensamma kommunikationen och affärsverksamheten.

Läs mer

Adventure Sweden days

Som en fortsättning på det internationaliserings-arbete som påbörjades i Turism 2030 bjöd Jämtland Härjedalen in till flera parallella besök under september månad. Strålande sol, vinterns första

Läs mer