logo-reg-jh-360x100-optz
logo-lst-280x150-optz
logo-interreg-360x100-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Klättring Stuguberget Foto: Anette Andersson.

Examen för deltagare i utbildningen Turism Post Corona

23 juni, 2020
Text: Andreas Edholm, JHT
Klättring på Stuguberget. Foto: Anette Andersson.

Mot bakgrund av rådande situation som orsakats av Corona-pandemin har Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Visita och Etour i samverkan med Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall genomfört ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i regionen.Programmet vände sig till privata företag inom besöksnäringen med både en nationell och internationell marknad som nu tagit examen i “Turism Post Corona”.

Kursen genomfördes under vecka 19-24 2020. På förmiddagarna mån-tors kl 9.00-11.45 var det webbaserade föreläsningar medan eftermiddagar och fredagar ägnades åt självstudier där kunskap från föreläsningarna applicerades på det egna företaget.

Utbildningsinnehåll

Utifrån förstudien ”Morgondagens medarbetare” och den företagsenkät om kompetensförsörjningen i ”Morgondagens medarbetare 2.0” fanns ett bra underlag för vilka viktiga utbildningsområden som behövde tillgodoses i utbildningen.

I tillägg användes redan planerade utbildningstillfällen inom JHTs pågående projekt Framtidens besöksservice och Den digitala transformationen och JHTs egen personal föreläste utifrån besöksservice samt internationell marknadsföring (projektet Welcome). I samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands läns pågående projekt Kompetensutveckling för företag på landsbygden kunde ytterligare föreläsningar samordnas med Turism Post Corona med Marcus Eldh som föreläste om ”Att lyckas med att sälja upplevelser” samt Magnus Mattisson som föreläste om tillgängliga besöksattraktioner.

Utbildningen innehöll tre block

 • Vecka 19-20. Turism och värdskap.
 • Vecka 21-22. Kommunikation och marknadsföring.
 • Vecka 23-24. Affärsdrivet företagande.

Kursen gav kunskap inom

 • Turismkunskap & trender
 • Värdskap & kundbemötande
 • Merförsäljning
 • Varumärke & positionering
 • Kommunikationsplanering
 • Sökmotoroptimering
 • Excel
 • Filma med mobilen
 • Google My Business
 • Sociala media
 • Företagsekonomi
 • Ledarskap
 • Kris- & Stresshantering
 • Arbetsmiljö
 • Affärs- & produktutveckling
 • Tillgänglighet
 • Besöksnäringen som integrationsmotor
 • Evenemangsutveckling

Samt praktisk applicering av ovan i den egna verksamheten

Under utbildningen har totalt 72 st föreläsningar a´ 45 minuter genomförts med både professionella föreläsare blandat med representanter från näringslivet.

Syfte

Syftet med utbildningen var att tillföra företagen affärsstrategisk kompetens inför framtiden. 

Deltagare

Ett 30-tal deltagare från små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen har genomfört kursen. Deltagarna har varit mycket nöjda med utbildningen och har haft ett stort engagemang. Många som har deltagit i kursen har poängterat att fler företagare inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen har behov av att gå en sådan här utbildning.

I tillägg erbjöds Turistinformatörer och Turismsamordnare/Turismstrateger i Jämtland Härjedalen delta i utbildningen vilket 8 personer tackade ja till. De tillfällen som genomfördes inom JHTs övrig projekt hade dessutom deltagare som specifikt deltog i dessa insatser (och inte i hela “Turism Post Corona” utbildningen om 6 veckor).

Föreläsare

Både professionella utbildare och representanter från näringslivet har varit föreläsare under kursen. Några exempel på föreläsare från Jämtland Härjedalen:

 • Robert Pettersson, ETOUR
 • Kristina Zampukos, ETOUR
 • Teres Gärdin, Visita
 • Patrik Jemteborn, Svenska Skidskytteförbundet
 • Pernilla Gravenfors, Holiday Club Åre
 • Niclas Sjögren-Berg, SkiStar Åre
 • Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism
 • Linda Wasell och Karin Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism
 • Nicki Eby, Clarion Hotel Grand
 • Putte Eby och Marica Hamberg, Östersunds kommun
 • Johanna Thofelt och Conny Olsson, Adeprimo
 • Lars Häreblad, Nordanalys

Finansiering och kostnader

Programmet finansierades av Region Jämtland Härjedalen med ersättning för lön och utbildningskostnad med 70% upp till ett visst belopp. Tack vare att vi har nyttjat nätverk, kontakter och andra resurser samt projekt inom Jämtland Härjedalen Turism på ett smart sätt så kunde utbildningskostnaden hållas mycket låg. Samarbetet med Höga kusten och Sundsvall innebar också att olika kostnader för utbildningen kunde delas.

Den faktiska kostnaden för utbildningen skulle annars landat på ca 750 000 kr inklusive projektledning, teknik och föreläsningskostnader. 

Utbildningsplattform

All information kring kursen, presentationer, inspelningar av föreläsningar samt inlämningsrapporter samlades på utbildningsplattformen Learnifier.

I huvudsak användas videokonferensverktyget Zoom och in några fall Teams under föreläsningarna. Där kunde deltagarna interagera och ställa frågor till varandra och föreläsaren via en chat-funktion. 

Examination

Varje vecka avslutades med skriftlig rapportering. Efter varje block inlämnades en tvåveckorsrapport med uppgifter knutna till respektive block. Ytterligare inlämningsuppgifter förekom även vid vissa kursmoment.

Veckorapporterna utgjorde sedan grunden för slutrapporten tillsammans med en affärsplan.

Slutrapporten är det dokument som krävdes för att erhålla slutbetalning av ersättningen från Region Jämtland Härjedalen.

Varje deltagare har efter avslutad utbildning erhållit ett diplom som kursbevis.

Projektgrupp

Mats Forslund, Anne Adsten och Andreas Edholm från Jämtland Härjedalen Turism i samverkan med Höga kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall.

Varje vecka hölls flera avstämningar med alla inblandade i projektgruppen för att fånga upp signaler från deltagarna och anpassa kursen löpande.

Skip to content