Maja Everlid JHT stipendium 2019

JHT nyhetsbrev v21 2019

23 maj, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Maja Everlid från Vemdalen får årets JHT stipendium för att hon är en positiv ung kraft i JH besöksnäring.
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

JHTs syn på att nationalparksprocessen nu avslutas, nytt strategiprojekt beviljat i samarbete med MIUN, Maja Everlid är JHTs stipendiat 2019 och nu är en branschorganisation för hållbar skoterturism bildad!

Nationalparksprocess avslutas 

Tyvärr har processen för en eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags efter flera års intensivt arbete nu avbrutits. Orsaken är att det finns olika uppfattningar gällande mål, syfte och övergripande inriktning för en eventuell nationalpark. Processen har kännetecknats av öppenhet, förtroende och tillit mellan de medverkande parterna och i det ligger en stor vinst som vi är övertygade om att vi kommer att ha stor nytta av även i framtiden.

Läs mer 

Strategiprojekt beviljat

Jämtland Härjedalen Turism och Mittuniversitetet ska inom projektet ta fram ett nytt kunskapsunderlag med inriktning mot turism och utveckling av besöksnäringen i länet. Kunskapsunderlaget kommer att fungera både som underlag för revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och även specifikt som underlag för den nya regionala besöksnäringsstrategin.

Läs mer 

JHT stipendiat 2019 – Maja Everlid

Rut Magnusson från Bakvattnet medverkade i JHT:s turismpanel ”Titta bakåt för att se framåt” vid årsstämman för JHT 2019. Hon har också nyligen givit ut en bok ”När turismen kom till Åkersjön & Bakvattnet”.  Boken och hennes medverkan gjorde att hon började fundera på frågor om bygdeutveckling och hur en turismnäring växer fram. 

Läs mer 

Branschorganisation skoterturism bildad

Nu är grunden lagd för att bilda en branschorganisation för hållbar snöskoterturism. Detta beslutades vid en konferens på Frösön den 3 maj, med ett 80-tal deltagare från Sälen till Arjeplog. Etableringen sker i Jämtland Härjedalen, men tanken är att organisationen ska vara nationell och ingå i Nationella Snöskoterrådet.

Läs mer 

Läs hela JHT nyhetsbrev v21 här

Skip to content