Vemdalsskalets Turistinformation

JHT nyhetsbrev v48 2019

3 december, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Vemdalens Turistinformation på Skalets torg. Foto: Kenneth Grym

Här kommer anteckningar från JHT Academy i november på temat Framtidens turism i Jämtland Härjedalen. Sommaren är faktiskt längre i Jämtland Härjedalen eftersom sommargästerna nu stannar september månad ut. Hur ser egentligen framtidens besöksservice ut? Vad kommer efter InfoPoints? Och hur kan turistinformation utan fysisk plat se ut – exemplet Krokom.

Anteckningar JHT Academy 12 nov 2019

Temat Framtidens turism i Jämtland Härjedalen fick sin fortsättning med en uppdatering från Robert och Mats och deras möten med destinationer och kommuner i regionen. Anna Hag informerade om pågående strategiarbetet parallellt med JHTs process i Svensk Turism och Tord Carnlöf berättade om projektet Visit the Future och pågående så kallade Think Tanks i anslutning till strategiarbetet. Johan Linblad från Nordiska rådet talade om en nordisk strategi för turismen i Norden. Christina Frimodig är ny projektsamordnare för Mistra Outdoors & Sport – Mål med arbetet är bland annat att göra svensk forskning världsledande inom området och att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar.

Läs mer 

Sommaren är längre i JH

I Jämtland Härjedalen har vi förlängt perioden juni-augusti som resultatenhet för sommaren och lagt till september. Orsaken är att regionens sommarsäsong kommer igång aningen senare än i andra delar av landet och istället håller på längre, i och med intresset för vandring och cykling som sträcker sig genom hela september. Att hela sommarperioden utvecklas på ett positivt sätt ser vi nu när sammanräkningen visar +14% kommersiella gästnätter jämfört med juni-september 2018!

Läs mer 

Inslag i SR P4 (intervall mellan 14.40 – 21.22 i programmet): Sveriges radio Jämtland

Framtidens besöksservice – Vad kommer efter InfoPoints? 

Runt om i Sverige har vi nu ett stort antal IP och frågan är om vi någonsin tidigare haft så många dedikerade instanser där våra gäster kan få information om lokalt utbud?

Men, om vi tänker framåt. Hur kommer Sveriges värdskap att se ut?

Läs mer 

Besöksservice utan fysisk TI i Krokom

Krokoms kommun har sedan 2017 inte längre någon fysisk turistinformation. Antalet fysiska besök på Turistinformationen vid Krokoms rastplats dalade och en stor andel av den information som efterfrågades handlade om andra resmål än Krokom på grund av turistinformationens placering vid E14 mellan Åre och Östersund. Våren 2017 startade besöksnäringen och näringslivskontoret i Krokoms kommun tillsammans en strategiprocess för att staka ut en ny väg framåt.

Läs mer 

Läs hela nyhetsbrevet v48 här

Skip to content