Årets Turismföretagare 2018

Nyhetsbrev v46 2018

20 november, 2018
Text: Anne Adsten
Foto: Guldgalan

Årets Turismföretagare 2018

“Med en märkbar önskan om att jobba för att minimera påverkan, ökad samverkan och förbättrad information för att underlätta för gästerna att göra rätt, vinner STF Jämtland- och Härjedalsfjällen.” Priset delades ut vid Guldgalan i Östersund 8e november. Årets Turismföretagare är oxå Jämtland Härjedalens kandidat till Stora Turismpriset 2019.

Läs mer

Förnyat förtroende för JHT i Visitas Destinationsråd

Vart annat år arrangeras Destinationsdagar för Turistinformatörer av Visita Nationella Destinationsråd. Årets Destinationsdagar samlade nära 200 personer, och av utvärderingen att döma var träffen mycket uppskattad med inspiration och exempel för den egna verksamheten. Destinationsrådet väljs av Sveriges Turistinformationer och inför kommande mandatperiod om två år har Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism valts in för fjärde gången.

Läs mer

Hållbar camping

Den moderna campingen är en hållbar camping. Inte bara hållbar i bemärkelsen att det finns sophantering – det är en hygienfaktor och något som dagens gäst tar för givet att det finns. En modern camping är hållbar både i ekonomisk, social och ekologisk synvinkel och dessutom är den säker. Jämtlands läns länsstyrelse och Krokoms kommun bjöd in till föreläsningar och workshop på temat ”Den moderna campingen” på Krokoms värdshus 7e nov 2018 med finansiering från Landsbygdsprogrammet. JHT fanns med bland deltagarna.

Läs mer

Läs hela Nyhetsbrevet v46 2018 inklusive länkar här

Skip to content