Fatbike Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

Nyhetsbrev v50 2018

17 december, 2018
Text: Anne Adsten
Vintercykling i Lofsdalen: Foto: Anette Andersson

Delrapport – Morgondagens medarbetare 

Förstudiens syfte är att genom en behovsanalys få en fördjupad förståelse för vad, varför och hur besöksnäringen i Jämtland Härjedalen bäst arbetar med kompetensförsörjning och rekryteringsbehov, samt vad som krävs för att attrahera morgondagens medarbetare och ledare. I artikeln delar Peggy Wolff, student vid turism och destinationsprogrammet på MIUN, praktikant hos JHT och medarbetare i projektet, med sig av reflektioner efter 10 veckors fördjupning i ämnet.

Läs mer

Projektet Welcome! – Start januari 2019

Welcome kommer att verka för ökad kännedom och konkurrenskraft genom proaktiv bearbetning av transportörer, turoperatörer och media för ökad attraktionskraft, tre nyckelaktörer som är beroende av varandra för att helheten ska fungera. Vidare ska projektet skapa affärsmässigt hållbara modeller för smarta partnerskap och bygga gränsöverskridande nätverk.

Läs mer 

JHTs ställning i Nationalparksprocessen
Enligt ett styrelsebeslut 19 november 2018 ställer sig JHT bakom överenskommelsen och dokumentet avseende mål, syfte och preliminär inriktning för en eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. JHT menar att dokumentet ger en god grund för det fortsatta arbetet och JHT är medveten om att det inte är ett slutligt ställningstagande om att en nationalpark ska bildas utan att det utgör ett delbeslut som det fortsatta arbetet ska utgå ifrån.

Läs mer

Vemdalen i The Times
Journalisten Jane Andersson gjorde en pressresa säsongen 2017/2018 initierad av turoperatören TUI Crystal Ski, som i sin tur gjorde en förfrågan till Jämtland Härjedalen Turism om att anordna resan. JHT valde att styra resan till Vemdalen som är en av två orter i Sverige där TUI är etablerade. Resan resulterade i två fina artiklar i The Times och The Family Traveler Magazine.

Läs mer

Läs hela nyhetsbrevet v50 2018 här

Skip to content