kaffepannan rauk Gamle hamn Gotland Anne Adsten

Planerat erfarenhetsutbyte med Gotland maj 2022

16 mars, 2022
Text: Andreas Edholm & Anne Adsten, JHT
Rauken ”Kaffepannan” i Gamle Hamn, Gotland. Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Jämtland Härjedalen och Gotland har i långa tider haft ett utbyte av aktörer mellan vintersäsongen i Åre och sommarsäsongen på Gotland och ett flertal aktörer har verksamhet i båda regionerna.

Vid jul 2019 besökte representanter från Gotland Östersund för möten med Jämtland Härjedalen Turism, Destination Östersund, Region Jämtland Härjedalen, Visita, Clarion och Jamtli. Nu är det äntligen dags för ett nytt erfarenhetsutbyte under våren 2022. Huvudteman för utbytet är kompetensförsörjning via JHTs projekt Morgondagens medarbetare 2.0 samt mätmetoder, finansiering och infrastruktur via JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0.

Erfarenhetsutbyte Gotland 23-25 maj

Inom JHTs projekt Morgondagens medarbetare samt Besöksnäringens roll för regional utveckling planeras en studieresa till Visby, Gotland för erfarenhetsutbyte med Region Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring.

Studieresan är fortsättningen på ett långsiktigt utbyte. Exempel på områden som vi ser förenar oss är dels att våra båda regioner är de i Sverige där besöksnäringen har störst relativ betydelse i landet. Samt utmaningar, men också möjligheter, inom infrastruktur och kommunikationer, kompetensförsörjning, besöksnäringens roll inom samhällsplaneringen samt samarbete inom turismforskningen.

Ämnen som särskilt kommer adresseras under studieresan

Besöksnäringens roll är stor för regional utveckling i båda regionerna och en basnäring hos båda. Kompetensförsörjning, rekrytering, ledarskap och attraktionskraft inklusive besöksservice är nyckelfrågor liksom infrastruktur och hållbar ledutveckling.  Vi kommer att få presentationer kring hur Gotland arbetar idag och det kommer att finnas möjlighet till utbyte samt diskussioner för att inspirera och utveckla varandras verksamheter.

Gotlands förenade besöksnäring

JHTs motsvarighet är Gotlands förenade besöksnäring (GFB) som arbetar för att skapa förutsättningar för att nå de regionala ambitionerna i Besöksnäringsstrategin. Målet för organisationen är att Gotland ska bli norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål. GFB företräder den gotländska besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Föreningen Gotlands förenade besöksnäring bildades 2014 och äger driftsbolaget Gotlands besöksnäring AB.

Föreningen och aktiebolaget ägs av medlemmarna med syfte att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens utveckling. Allt från en årlig besöksnäringsdag till statusuppdateringar och kampanjmaterial. Organisationen driver aktuella projekt, omvärldsbevakar, arbetar för att stärka kompetensförsörjningen inom branschen, representera medlemmarna i utvecklingsgrupper och samarbetar med bland annat Region Gotland och Destination Gotland gällande destinationsmarknadsföringen av Gotland.

Målgrupp för studieresan

JHT kommer att erbjuda ett fåtal platser för aktiva medlemmar i den så kallade Swetourgruppen utifrån projektet Morgondagens medarbetare samt projektaktiva i Besöksnäringens roll för regional utveckling.

Samtliga deltagare skickar med en motivering till vad hen önskar få ut av resan och medverkar till den projektrapport som sammanställs efter studieresan.

JHTs projekt Morgondagens medarbetare samt Besöksnäringens roll för regional utveckling bjuder in till erfarenhetsutbytet och kan erbjuda flygbiljetter samt hotellövernattningar i Visby under studieresan. Mat bekostas av deltagarna själva.

 

Avbokningsvillkor

Avbokningar efter 5 april faktureras 25% av kostnaden för flygbiljetter och boende. Avbokning efter 22 april faktureras 100% av kostnaden för flygbiljetter och boende.

Kontaktpersoner

Andreas Edholm, MMA

Anne Adsten, MMA / BRRU

Rickard Hallström, BRRU

Skip to content