Birger Skidskytte VM Östersund Anne Adsten

Presentationer från Kompetensforum 4 dec 2020

9 december, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Birger var maskot för Skidskytte VM i Östersund 2019. Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

Forumet lyfte fram vikten av omvärldsbevakning och att hela tiden följa med i utvecklingen kring vad framtidens evenemangsgäster önskar, vilken kompetens vi behöver för att möta efterfrågan och i sin tur hur vi rekryterar, introducerar och underhåller intresset hos medarbetare vid evenemang därefter. Programmet har störst fokus inför vintern, men tar även upp generella frågor som uppkommer kring att skapa evenemang med olika förutsättningar.

Optimal snölagring Snörik
Erik Melin Söderström berättar om optimal snölagring vid Kompetensforum 4 dec 2020.

SÅ KAN EVENEMANG STÄRKA PLATSVARUMÄRKET

Patrik Jemteborn och Lisa Engman berättade om hur Skidskytte-gänget arbetar för att hela tiden hålla sin organisation på tå för att möta både gästers behov, de tävlande och organisationen där ikring. Presentationen av hur de arbetat med VM 2019 gav många exempel på nytänkande och där Sverige tagit innovativa utvecklingssteg som nu andra skidskyttetävlingsarrangörer tittar närmare på. De belyste särskilt de värden som finns kvar när ett evenemang genomförts i form av varumärkespåfyllnad, arenautbyggnad, stolthet, kompetenspåfyllnad etc som är resultatet av ett väl genomfört evenemang.

Lisa Engman berättade även om sitt arbete för Riksidrottsförbundet med att ta fram en ny sajt där arrangörer kan hämta verktyg för att bättre arbeta med de sju kapital som är involverade i ett arrangemang: socialt, fysiskt, kulturellt, politiskt, finansiellt, natur och humankapital. Sajten är främst för idrottsevenemang, men även andra event har mycket att hämta från sajten.

SPARAD SNÖ GER SÄKRADE EVENEMANG

Erik Melin Söderström, Peak Innovation, har en bakgrund som elitsatsande längdåkare och berättade initierat och på ett lättsamt sätt hur de inom Interregprojektet SNÖrik har arbetat med att undersöka olika typer av tillvägagångssätt för att spara snö. Att spara snö gör att man inte behöver vara beroende av att kunna skapa all den snö man behöver för att kunna säkra evenemang ett visst datum. Erik tog upp vad som är viktigt för arrangören respektive evenemangsdeltagare och hur dessa matchas samt hur det i sin tur formar kompetensbehov som arenor behöver arbeta med och vad man då bör tänka på kring rekrytering. Inom projektet har man även tittat på hur ett snöstaket bäst ska utformas för att på bästa sätt fånga snö där man vill att den ska fångas.

VI STÄLLER OM – EXEMPLET VASALOPPET

Tommy Höglund är sportchef vid Vasaloppet och berättade om hur de ställer om inte bara ett utan flera evenemang i spåren av Corona-pandemin. Bland annat så kommer vårens Vasalopp att utökas med begreppet Vasaåket för att möjliggöra att alla som vill ska kunna åka Vasaloppsleden på ett säkert sätt. Därav har den vanliga Vasaloppsveckan nu utökats till tre veckor. I tillägg har de arbetat fram olika former och appar för att människor ska kunna delta i Vasaloppets arrangemang på hemmaplan och därmed kan delta på ett säkert sätt.

MEDVIND OCH MOTVIND FÖR HEMBYGDSTURISMEN

Trine Amundsen är ordförande i Heimbygda. Hembygdsrörelsen upplever medvind i och med hemester/svemester-trenden samtidigt som det finns stora utmaningar i att hitta nya sätt att levandegöra hembygdens historia. Trine berättade om nya uttryckssätt och evenemang för framtidens besökare, vilka kompetenser de ser som önskvärda för att hembygdsgårdarna ska kunna blomstra som besöksmål även framåt och hur de arbetar för att attrahera fler till hembygdsföreningarna. Trine lyfte fram aktuella exempel från sommaren 2020 som blev en stor utmaning för hembygdsrörelsen som bygger på ett stort ideellt engagemang med många aktörer som är 70+. Många ställde därför in de klassiska hembygdsarrangemangen som midsommarfirande, nationaldagsfirande, öppna sommarfik, marknader, tunnbrödsbak och föreläsningar. Medan yngre förmågor i vissa fall hittade nya uttryckssätt på hembygdsrörelsens arenor.

Heimbygda Jämtland Härjedalen
Om Heimbygda Jämtland Härjedalen från Trine Amundsens presentation vid Kompetenforum 2020.
Skip to content