logo-reg-jh-360x100-optz
logo-interreg-360x100-optz
Welcome projektledare 2022

Slutrapportering av projektet Welcome!

19 september, 2022
Text: Jessica Thylin, JHT

Att skapa en ökad tillgänglighet kräver långsiktigt proaktivt arbete, med aktiv uppsökande-verksamhet i hela värdekedjan – från kännedom och kommunikation till köp/sälj, transport och leverans. Ett arbetssätt som kräver relationsbyggande, trendkänslighet, innovation och uthållighet.

Interregprojektet Welcome! startades den 1 januari 2019 med slutdatum efter förlängning den 30:e september 2022 med många vunna erfarenheter, inte minst med tanke på exportarbete under en pågående pandemi.

Edible Country Flamman Storlien Tina Stafren
Bokningsbart bord i Storlien på gränsen mellan Sverige och Norge. Foto: Tina Stafrén för Jämtland Härjedalen Turism

Fokus och styrka i projektet

Projektets fokus var att öka den internationella attraktionskraften och konkurrenskraften för företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och Trøndelag, året runt.

Att skapa en ökad tillgänglighet kräver långsiktigt proaktivt arbete, med aktiv uppsökande verksamhet i hela värdekedjan. Från kännedom och kommunikation till köp/sälj, transport och leverans. Ett arbetssätt som kräver relationsbyggande, trendkänslighet, innovation och uthållighet.

Behovet att arbeta bättre, mer fokuserat, strategiskt och målinriktat på internationell marknad är en fråga som tydligt lyfts från företagen i besöksnäringen. Många av företagen har internationellt konkurrenskraftiga produkter, men tyvärr så innebär det inte alltid att man därför har attraktionskraften.

Det är genom det gränsöverskridande arbete som detta projekt finner sin styrka. Genom vårt samarbete kommer nya aktörer att hitta varandra och se möjligheter de inte tidigare tagit vara på och genom detta öka värdeskapandet i sitt företag. Detta genom ökad medvetenhet och tillgänglighet med hjälp av smartare samverkan samt proaktiv bearbetning av transportörer, media och köpare/säljare. Projektet kommer att skapa kommersiellt hållbara modeller för smarta partnerskap och bygga gränsöverskridande nätverk.

Visningsresa Åre 2022
Visningsresa Åre 2022

Ny plan på grund av pandemin

Till en början genomfördes projektet enligt plan, sedan fick, som så många andra, även detta projekt ändras till en digital värld på grund av pandemin, vilket också innebar att projektet fick en förlängning till den 30:e september 2022.

Pandemin har varit en utmaning under hela projektperioden. Även om projektmålen har varit omöjliga att nå på grund av omständigheterna, har projektet medfört ett starkare band med våra kollegor på andra sidan gränsen. Genom våra möten har vi haft ett större fokus på interaktion och erfarenhetsutbyte och ser att projektet på alla möjliga sätt har gjort våra regioner mer kända för varandra, och på så sätt också gjort det lättare för oss att koppla upplevelser tillsammans.

Tyvärr har pandemin med stängda gränser och reseförbud gjort det svårt att öka internationella besökare till regionerna under projektperioden. Men vi har ställt om och gjort det vi har kunnat under denna period. De marknader som bearbetats är USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Exempel på genomförda aktiviteter

 • Producerat gemensamma digitala visningsturer till Funäsfjällen och Östersund.
 • FAM-trips för influencers, press samt reseagenter, till exempel en grupp tyska influencers.
 • Flertalet mässor och workshops, till exempel amerikanska reseagenter.
 • Synliggjort Jämtland Härjedalen och Trøndelag i olika kända och stora internationella media bland annat:
  UK- National Geographics, BBC, The Telegraph
  TY- Das Welt, Die Zeit, Der Kulinariker
  DK- Hidden Gems, Spejder Sport
  NL- Oyster Magazine, SkiInformatie, Snowplaza
  US- New York Time, Vogue, Travel Past 50. AFAR

Infrastrukturfrågorna högst på agendan för fortsatt samarbete

Samarbetet med Trøndelag Reiseliv har skapat en bra grund för framtida gemensamma projekt och samverkan, vilket gör att vi står stärkta i konkurrensen om besökarna i framtiden. Projektet har identifierat att infrastrukturfrågorna har högsta prioritet för fortsatt gränsöverskridande samarbete när det gäller internationell konkurrenskraft. Det kräver att det finns aktörer på båda sidor med tillräckliga resurser och vilja att fortsätta det i ett organiserat samarbete över gränsen.

Projektledare och projektmedarbetare 2019-2022

Interregprojektet Welcome! startades den 1 januari 2019 (beslut 20 december 2018) med Karin Gydemo Grahnlöf och Linda Wasell som projektledare från Jämtland Härjedalen Turism och Kjersti Greger och Line Samuelsen från Trøndelag Reiseliv.

I december 2020 slutade de norska projektledarna och Annika Honggard började som ny projektledare tillsammans med projektmedarbetare Stine Teigen. Även på den svenska sidan har det bytts projektledare under perioden, Patrik Jemteborn och Jessica Thylin tog över efter Karin och Linda i juni 2021. Dock slutade Patrik i december 2021 och Stina Stein kom in som projektmedarbetare med Jessica kvar som projektledare fram till projektets slut 30:e september 2022.

Skip to content