logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Telogott Sandra Lee Pettersson

Tillgänglig besöksnäring för alla

27 februari, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Ett behov som många har – sötsaker. Med god tillgänglighet kan fler ta del av shopping. Foto: Sandra Lee Pettersson

Östersunds kommun i samarbete med Destination Östersund bjöd in till ett seminarium 25e februari 2020 kring ämnet Tillgänglig besöksnäring, med anledning av Special Olympics Invitational Games och att staden fram till 2023 står värd för flera stora evenemang inom Parasport. Gästtalare var Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare vid Lunds kommun och doktorand vid Certec Lunds Tekniska Högskola. Här följer anteckningar från tillfället.

Universell utformning – Design för alla

Planera för dem med störst behov så fungerar det för alla, det är utgångspunkten. Av olika skäl kan det dock finnas begränsningar i vad som går att göra och då är det en fördel om det som görs finns beskrivet så att användare själva kan bilda sig en uppfattning om ett resmål fungerar för hen. Utgå ifrån de “Sju principerna” som handlar om mångfald, flexibilitet, likvärdighet, enkelt & intuitivt, hög tolerans för felande (att det finns en “ångra-knapp”), låg fysisk ansträngning och att planera utrymmen för åtkomst.

Varför är Design för alla viktigt för besöksnäringen?

Antalet äldre och andelen av befolkningen som når en högre ålder ökar och med den även antalet som önskar resa, med olika åldersrelaterade funktionsnedsättningar. De är vana att resa och vill fortsätta även om de har andra förutsättningar än när de var yngre. Fler och fler med funktionsnedsättning upptäcker att det är enklare idag att resa än tidigare tack vare ändrade attityder och tillgängliga anpassningar hos upplevelseföretag, boendeanläggningar, matställen och reseföretag. Däremot finns ett underskott på tillgängliga resmål och framförallt saknas information om faktiska anpassningar på plats, vilket gör att potentiella resenärer inte bokar en vistelse. En beräkning (2019) visar att ca 130 miljoner medborgare i Europa behöver ökad tillgänglighet för sina behov vid en resa och de reser mycket sällan ensamma.

 • 3/4 av alla funktionsnedsättningar syns inte på utsidan.
 • 1/5 av alla människor är berörda (= potentiella målgruppens storlek)
 • I takt med åldrande får de flesta funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättningar i Sverige

 • 560 000 funktionsnedsatta över 16 år i Sverige.
 • 1 330 000 är arm- och eller bensvaga.
 • 1 000 000 har hörselnedsättningar och 1/3 av dessa har hörapparat.
 • 20% av Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter, varav 5-8% har dyslexi.

Exempel på funktionsnedsättningar

 • Rörelseförmåga
 • Nedsatt syn / hörsel
 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autism m m)
 • Överkänslighet mot födoämnen
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Sjukdomstillstånd som kräver regelbunden vård/medicin

Resvanor hos målgruppen som önskar Design för alla

Människor som har funktionsnedsättningar och speciella behov önskar som alla trygghet och säkerhet när de reser och om de hittar resmål som fungerar extra bra för dem så har de en ökad benägenhet att vara lojala mot resmålet. Enligt en tysk studie spenderar funktionsnedsatta mer pengar än genomsnittsresenären för att de gärna vill få de anpassningar som de behöver. De reser gärna under lågsäsong för att undvika trängsel och för att det då är lättare att få den hjälp som de behöver för sina speciella behov. Människor med olika funktionsnedsättningar reser mycket sällan ensamma för sällskapet, men även för att ha tillgänglig hjälp vid olika situationer som uppkommer.

Brister inom besöksnäringen

Det råder en brist på tillgängliga resmål där hela kedjan bo, äta, göra, resa finns tillgänligt. Ibland finns anpassningar, men informationen om det saknas eller är svår att hitta. Brist på kunskap om olika funktionsnedsättningar gör att anläggningar är mindre benägna att informera om möjligheter eftersom de inte vet hur de ska beskriva dem. Det behövs en allmän attitydförändring kring funktionsnedsättningar och för målgruppen som en till stor del bortglömd målgrupp. Transporter är oftast den svagaste länken.

Framgångsfaktorer för tillgänglig turism

Destinationer med bra samarbete mellan det offentliga och det privata samt mellan företag – där det finns en stark destinationsorganisation som ser till att samarbete underhålls, har högre förutsättningar att lyckas. Där finns större möjligheter att höja kunskapsnivån och kompetensen inom destinationen samt verka för en strategisk och långsiktig planering.

Tre sätt att utveckla en destination för ökad tillgänglighet

 • Målgruppen medverkar i att driva fram utveckling. T ex som i fallet Playa de los Cristianos på Teneriffa som utvecklades för att det fanns en målgrupp som önskade resa dit.
 • Samarbete mellan turismdestinationer i nätverk. T ex som i Tyskland: Barrierefreie Reiseziele.
 • Event som drivkraft för ökad tillgänglighet. T ex Paralympics som drev fram utveckling i Athen och Barcelona.

Organisationer som bl a arbetar för resande med ökad tillgänglighet

Sökord

Googla gärna på hur andra arbetar för ökad tillgänglighet, använd t ex (eventuellt i kombination med resmål/destination/land) och använd dessa ord när ni själva beskriver möjligheter i er destination för ökad träffsäkerhet på internet.

 • Accesible Tourism (engelskspråkiga sajter)
 • Barrierefreie Tourismus (tyskspråkiga sajter)
 • Turism för alla
 • Speciella behov
 • Tillgänglighetsanpassat
 • Hinderfria upplevelser
 • Equality
 • Universell utformning
 • Design för alla
 • Funktionshinder / Funktionsnedsättning
 • Mångfald
 • Rörelsehinder
 • I Norge används bl a “Tillrettelagt”

Läs även följande artiklar i ämnet hos jht.se:  Tillgänglighet och Design för alla & Design för alla inom besöksnäringen samt Informera om tillgänglighet för fler

 

Skip to content