våffelstuga Lofsdalen Anette Andersson

Unik undersökning av släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen 2022-2023

31 januari, 2023
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson

En inte obetydlig del av Jämtland Härjedalens samlade besöksnäring utgår från besökare som övernattar hos släkt och vänner i området. Omfattningen är betydande, men det har tidigare inte gjorts några mätningar för att i detalj ta reda på hur stor omfattningen verkligen är, det har huvudsakligen handlat om skattningar, samt längre tillbaka i tiden, undersökningar med begränsat svarsunderlag.

Undersökningen som nu har genomförts i två av totalt tre omgångar kommer att täcka ett helt år när den är färdigställd till sommaren 2023. December har visat sig omfatta en oväntat stor topp. Regionens innevånare har fler besökare då än under juli. I övrigt ser fördelningen över året ut att i stort sett följa mönstret från de kommersiella gästnätterna.

Undersökningen kommer att ge ett unikt underlag tillsammans med den tidigare utförda fritidshusundersökningen för att på ett säkrare sätt beräkna besöksnäringens omsättning och sysselsättning samt de skatteintäkter som branschen står för. Släkt- och vänundersökningen kan utföras tack vare JHT-projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 som utförs med stöd från Region Jämtland Härjedalen och EU:s regionala utvecklingsfond.

Släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen maj-december 2022. Nordanalys.
Släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen maj-december 2022. Nordanalys.

Undersökningsmetod

Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer. NordAnalys svarar för att underleverantören uppfyller de kvalitetskrav som krävs. I det här fallet innebär det bl a att 1 000 intervjuer genomförs vid tre tillfällen, av intervjupersonal som fått relevant utbildning och genomgång inför det aktuella uppdraget. Upp till 6 kontaktförsök genomförs på varje telefonnummer innan det anses vara bortfall. Intervjuerna genomförs kvällstid. Telefonuppringningen kompletteras med så kallad sms-avisering i syfte att öka nåbarheten bland personer som är svårare att nå per telefon.

Undersökningen består av 3 separata mättillfällen (september 2022, januari 2023 och maj 2023) där de uppringda vid varje tillfälle får svara för de 4 föregående månaderna. Resultatet för undersökningen visar antal släkt och vänner på besök i regionen från maj 2022 till maj 2023 när den är helt klar. Undersökningen visar antal övernattningar per månad, av hur många personer och därmed antal gästnätter som genererats. Gästnätterna är även uppdelade per nationalitet.

Två kommuner; Östersund och Härjedalens kommun, har passat på att beställa egna rapporter i samband med att undersökningen utförs för att kunna ha ett eget underlag för vidare mätningar och för planering.

Resultat

December månad sticker ut som den enskilt mest populära månaden att besöka släkt och vänner i Jämtland Härjedalen. Under 2023 genererade december 414 137 gästnätter. Bland sommarmånaderna sticker juli ut med 328 487 gästnätter och tillsammans med juni och augusti genererar sommarmånaderna tillsammans 668 585 gästnätter. Maj, oktober och november är de mindre besökta månaderna, där maj ändå genererar så mycket som 164 648 gästnätter, vilket är dubbelt så många som november och 68% mer än oktober.

Genomsnittligt utlägg för besökare i Jämtland Härjedalen oavsett om de bor i kommersiellt boende, i fritidshus eller hos släkt- och vänner var 2019, 240 kronor. Den siffran är framräknad via en tidigare enkätundersökning för regionen. Under enbart december genererar således släkt och vänner ca 99,4 miljoner sek i omsättning, lågt räknat.

Med hjälp av undersökningen kommer vi att ha en värdefull grund för att räkna ut besöksnäringens omsättning, skatteintäkter, sysselsättningsgrad med mera.

Skip to content