logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
våffelstuga Lofsdalen Anette Andersson

Unik undersökning av släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen 2022-2023

24 maj, 2023
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson

En betydlig del av Jämtland Härjedalens samlade besöksnäring utgår från besökare som övernattar hos släkt och vänner i området. Nu finns för första gången en undersökning som visar hur omfattande släkt- och vänövernattningen faktiskt är. Tidigare har det huvudsakligen handlat om skattningar, samt längre tillbaka i tiden, undersökningar med begränsat svarsunderlag.

Undersökningen som nu har genomförts i totalt tre omgångar täcker ett helt år från maj 2022 till april 2023. Totalt rör det sig om 2,2 miljoner övernattningar som genomförs hos släkt och vänner i Jämtland Härjedalen på årsbasis. December har visat sig omfatta en oväntat stor topp. Regionens innevånare har fler besökare då än under juli. I övrigt ser fördelningen över året ut att i stort sett följa mönstret från de kommersiella gästnätterna.

Släkt och vän-boende i Jämtland Härjedalen 2022-2023
Totalt genererades 2 217 404 gästnätter hos släkt och vänner mellan maj 2022 och april 2023. Nordanalys

Beräkningsgrund för att räkna fram turismens värden

Undersökningen ger oss ett unikt underlag tillsammans med statistiken för de kommersiella gästnätterna och den tidigare utförda fritidshusundersökningen 2022, för att på ett säkrare sätt beräkna besöksnäringens omsättning och sysselsättning samt de skatteintäkter som branschen står för. Släkt- och vänundersökningen kunde utföras tack vare JHT-projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 som genomförs med stöd från Region Jämtland Härjedalen och EU:s regionala utvecklingsfond.

Undersökningsmetod

Undersökningen är baserad på en stor mängd telefonintervjuer. NordAnalys har svarat för att underleverantören som svarat för intervjuerna uppfyllt de kvalitetskrav som krävts. I det här fallet innebar det bl a att 1 000 intervjuer genomförts vid tre tillfällen, av intervjupersonal som fått relevant utbildning och genomgång inför det aktuella uppdraget. Upp till 6 kontaktförsök genomfördes på varje telefonnummer innan det ansågs vara bortfall. Intervjuerna genomfördes kvällstid. Telefonuppringningen har kompletterats med så kallad sms-avisering i syfte att öka nåbarheten bland personer som är svårare att nå per telefon. Metoden är en så kallad statistisk urvalsundersökning, vilket innebär att det finns felmarginaler och att framförallt enskilda månadssiffror inte ska tolkas som exakta värden. Tre separata mättillfällen har genomförts; september 2022, januari 2023 och maj 2023, där de uppringda vid varje tillfälle fick svara för de 4 föregående månaderna. Resultatet av undersökningen visar antal släkt och vänner på besök i regionen från maj 2022 till april 2023 när den nu är helt klar. Undersökningen visar antal övernattningar per månad, av hur många personer och därmed antal gästnätter som genererats. Gästnätterna är även uppdelade per nationalitet.

Undersökningen är genomförd i en period där resultaten kan ha påverkats av att den är genomförd i efterdyningarna av pandemin. Det är svårt att säkert veta om och i så fall hur detta har påverkat resultatet. Eventuellt kan det vara så att man fortfarande ”hållit igen” med resandet under sommaren 2022, men att ett uppdämt behov av att träffas har resulterat i ovanligt mycket resande i december i samband med julhelgen.

Östersund och Härjedalen passade på att ta fram resultat för egna kommunen

Två kommuner; Östersund och Härjedalens kommun, har passat på att beställa egna rapporter i samband med att undersökningen utförs för att kunna ha ett eget underlag för vidare mätningar och för planering. Östersund genomförde samma typ av undersökning 2013/2014 och vid en jämförelse är antalet övernattningar hos släkt och vänner 9% fler för 2022/2023.

– Ökningen känns rimlig, vi har ju också haft en befolkningstillväxt på sju procent under perioden. Det som förvånade oss i mätningen var att december stack ut med hela 161 413 gästnätter jämfört med juli månads 125 396 gästnätter*. I tidigare mätningar har juli varit den största besöksmånaden även hos släkt och vänner, kanske kan det finnas en viss pandemi-effekt kring den första mätningen för sommaren 2022, att man valt kommersiellt boende istället för att bo hos släkt och vänner för förra sommaren gick väldigt bra avseende det kommersiella boendet, säger Elisabeth Richardsson.

*Undersökningen är gjord som en statistisk urvalsundersökning vilket innebär att enskilda månadsiffror inte ska tolkas som exakta värden.

Totalt 2,2 miljoner övernattningar av släkt och vänner i regionen

Undersökningen visar att släkt och vänner tillbringar över 2,2 miljoner övernattningar i regionen på årsbasis. December månad sticker ut som den enskilt mest populära månaden att besöka släkt och vänner i Jämtland Härjedalen (liksom i Östersundsundersökningen). Under 2023 genererade december ca 414 000 gästnätter. De fem vintermånaderna genererar nästan lika många övernattningar hos släkt och vänner som de sju barmarksmånaderna maj-november.

Bland sommarmånaderna sticker juli ut med över 328 000 gästnätter och tillsammans med juni och augusti genererar sommarmånaderna tillsammans 668 585 gästnätter. De flesta utländska släkt och vänbesöken görs under sommarmånaderna, totalt över 90 000 övernattningar mellan juni och augusti. Den enskilt största gruppen utländska besök hos släkt och vänner består av norrmän.

Maj, oktober och november är de mindre besökta månaderna, där maj ändå genererar så mycket som ca 164 000 gästnätter, vilket är dubbelt så många som november och 68% mer än oktober.

Släkt och vänner bidrog med omkring 99,4 miljoner till regionen

Med hjälp av undersökningen har vi nu en mycket värdefull grund för att räkna ut besöksnäringens omsättning, skatteintäkter, sysselsättningsgrad med mera.

Till exempel visar en tidigare genomförd marknadsundersökning att boende hos släkt o vänner i genomsnitt spenderar ca 240 kr per person och dygn (2019). Under enbart december genererar således släkt och vänner ca 99,4 miljoner sek i omsättning och ca 532 miljoner sammanlagt under det undersökta året 2022/2023.

 

Utländska gästnätter bland släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen.
Utländska gästnätter bland släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen. Nordanalys
Skip to content