Besöksnäringens roll för regional utveckling

Jämtland Härjedalen Turism och Mittuniversitetet ska inom projektet ta fram ett nytt kunskapsunderlag med inriktning mot turism och utveckling av besöksnäringen i länet. Kunskapsunderlaget kommer att fungera både som underlag för revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och även specifikt som underlag för den nya regionala besöksnäringsstrategin.

Som metod i projektarbetet genomförs intervjuer med företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter. Mittuniversitetet tar med ett forskningsbaserat angreppssätt fram kunskapsunderlag genom sammanställning, analys och rapportering utifrån befintliga publikationer. Projektet inkluderar även aktiviteter för spridning av kunskap och närvaro under regionala möten med koppling till den regionala utvecklingsstrategin och smart specialisering.

Projektet ska resultera i två rapporter som utgör separata bilagor i projektredovisningen till Region Jämtland Härjedalen senast 31 januari 2020. En rapport som innehåller en sammanställning av utförda intervjuer och en rapport som utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt sammanställer och analyserar regionens besöksnäring utifrån befintliga publikationer.

Projekttid: 3 juni 2019 – 28 februari 2020.

Lina Wiklund turismprogrammet 2019 JHT Praktikant

Storuman-vibbar på JHT

Tjaba, Tjena, Hallå! Mitt namn är Lina Wiklund och jag kommer att finnas på JHT fram till 13e december som praktikant från Mittuniversitetet där jag

Läs mer
Skip to content