logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans

Välkommen åter

Övergripande projektmål

Att genom strategiskt och effektivt arbete med exportmognad, stödstrukturer och marknadsföring stärka Jämtland Härjedalens små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft på en internationell marknad.

Projektet avser bidra till politiskt mål 1  Innovation och företagande och specifikt mål 1.3  Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Delmål 1)

Ett framtaget analysunderlag med nulägesanalys kring olika destinationers/kommuners målmarknader och målgrupper samt en efterfrågeanalys för kunskap om internationella resenärers efterfrågan relaterat till Jämtland Härjedalen.

Delmål 2)

Stärkt exportmognad för deltagande SMF och nya geografiska/tematiska klustersamarbeten.

Delmål 3)

Anpassat marknadsföringsmaterial för internationell marknad samt spridning. Förstärkta stödstrukturer för företagens kapacitet att delta på internationell marknad och ta plats i globala värdekedjor.

Revsundssjön paddling Bräcke kajak

Swedish workshop UK 2023

6-7 november 2023 arrangeras Swedish workshop UK i London. Jämtland Härjedalen Turism-projektet Välkommen åter har bokat två platser för att kunna representera exportmogna aktörer från

Läs mer

Routes Europe 2023

Routes Europe är en mässa som samlar både flygbolag och flygplatsaktörer för att titta på framtida flyglinjer. Routes Europe 2023 arrangerades i Łódź, Polen 9 –

Läs mer
Johan Ericson och Anne Adsten Jämtland Härjedalen Turism

Exportgruppen 23 maj 2023

Exportgruppen är namnet för referens- och arbetsgruppen kopplad till Jämtland Härjedalen Turism:s projekt ”Välkommen åter”. Träffar för gruppen avslutas med punkter som enbart berör regionens Turistinformationer

Läs mer
Skip to content