Fakta & statistik

10,1 MILJONER

GÄSTNÄTTER/ÅR (-12%)

2,6 MILJONER KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER (-17%)

242 000 (-61%) UTLÄNDSKA GN

55 000 (-80%) NOrska Gn

DAGSTURISTER

1 MILJONER/ÅR

Sonfjällets nationalpark

47K

RENAR

55-70 000

ÄLGAR

BESÖKSNÄRINGEN I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

"Ledande på naturbaserade upplevelser"

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring som varje år omsätter 4,77 miljarder sek (-18%)

Näringen genererar 6 700 helårsarbeten (-16%)

131 000 Invånare

Besöksnäringen är en stark medskapare till en livskraftig region. Den skapar arbetstillfällen, bidrar till attraktiviteten för hela regionen, utvecklar och bidrar till att bibehålla en levande bygd samt skapar stolthet och gemenskap bland de fast boende. Besöksnäringen innefattar enorm kompetens i form av företagare som berikar Jämtland Härjedalen med engagemang och innovation – som utvecklar och tar regionen framåt, skapar skatteintäkter och tillväxt. Den skapar också många förstagångsjobb, som för samman människor och kulturer och därmed bidrar till ökad integration. 

2,52 (-9,7%)
MILJONER/ÅR
18 000

White
Guide

29
150
MATPRODUCENTER

Gäststatistik

Uppgifterna om övernattningar i Jämtland Härjedalen är hämtade från Tillväxtverket/SCB:s inkvarteringsstatistik och omfattar kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och i förmedlat boende. Dessa siffror redovisas månad för månad dels kommunvis och dels destinationsvis i rapporter som kan laddas ned från artiklarna nedan. I tillägg finns sammanfattningar för helår.

Gästnattsstatistik februari 2017

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i februari med +34 279 gn (+7%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen

Läs mer

Gästnattsstatistik januari 2017

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i januari med -7 057 gn (-2%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtliga

Läs mer

Gästnattsstatistik december 2016

Jämtland Härjedalen Gästnattsstatistik december 2016 Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i december med -21 643 gn (-8%) jämfört med

Läs mer

Gästnattsstatistik november 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) Ökade i oktober med -12 383 gn (+14%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtliga

Läs mer

Gästnattsstatistik oktober 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i oktober med -4 529 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Boendeformerna

Läs mer

Gästnattsstatistik september 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i september med +4 020 gn (+4%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen

Läs mer

Rapporter

Under rubriken Rapporter finns ytterligare uppgifter om gäster i Jämtland Härjedalen.
Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen sammanställs av JHT årsvis med en sammanfattning av gästnattsstatistik inklusive icke kommersiellt boende, genomsnittligt utlägg, sysselsättningseffekter etc och smakprov från de gästundersökningar som görs i Jämtland Härjedalen.
Skip to content