Turismhistoria JHT Academy 2019 Foto: Anne Adsten

JHT Nyhetsbrev v15 2019

11 april, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism

JHT om infrastruktur, nattågstrafiken, utbildning i digital kommunikation, JHT Academy & Föreningsstämma samt JH energi & klimatstrategi.

JHT om Infrastruktur & Kommunikationer 

Tillgänglighet och attraktionskraft har stor betydelse för utvecklingen av en plats och samhällsutvecklingen i stort. Utan en reseanledning uppstår ingen betydande trafik och utan en god infrastruktur och goda kommunikationer begränsas möjligheterna till utveckling. I en region som Jämtland Härjedalen med dess geografiska läge är god tillgänglighet i alla trafikslag nödvändig.

Läs mer 

Nattågstrafiken efter 2020

Nuvarande upphandling av nattågstrafiken till vår region löper ut i december 2020. Efter en diskussion i den styrgrupp som regionen leder avseende nattågsfrågan så har vi på JHT tillsammans med region JH, Åre destination, STF och Handelskammaren tagit fram ett underlag som tydliggör hur vi gemensamt ser på vilka krav det kommande upphandlingsunderlaget bör innehålla.

Läs mer 

Digital kommunikation för besöksnäringen

JHT erbjuder via projektet “Den digitala transformationen” ett unikt tillfälle för att lära sig mer om digital kommunikation och hur du kan använda olika plattformar för att marknadsföra din destination eller företag. Ta chansen och anmäl dig till utbildningen – Digital kommunikation för besöksnäringen i Östersund våren 2019.

Läs mer 

JHT Academy & Föreningsstämma 2019

Det är alltid nyttigt att ”Titta bakåt för att kunna se framåt”, därav titeln på JHT Academy som fick inleda årets föreningsstämma som hölls på Åre Östersund Airport den 28e mars 2019. Fem personer med betydelse för turismens historia i Jämtland Härjedalen bjöds in för att ge sin bild. Vid stämman fick JHT delvis nya styrelsemedlemmar.

Läs mer 

JH Energi & Klimatstrategi 2020-2030

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Då JHT menar att det är viktigt att besöksnäringen är aktiv i de här sammanhangen så ingår JHT i Klimatrådets styrgrupp och planerar också att lämna ett remissvar på strategiförslaget.

Läs mer 

Läs hela JHT Nyhetsbrev v12 inklusive länkar här

Skip to content