Åreskutan från Fröå gruva med slagghögar. Foto: Mats Forslund

JHT Nyhetsbrev v26 2020

29 juni, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Åreskutan från Fröå gruva med slagghögar. Foto: Mats Forslund
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Planen för Jämtland Härjedalen Turism i en Masterplan Post Corona, examinerade från 6-veckorsutbildningen Turism Post Corona, Kompetensbarometern mäter nuläge i Jämtland Härjedalen och många nyttiga länkar för sommarens kommunikation på temat ”Var rädda om varandra och naturen”.

Masterplan JHT Post Corona

Sedan Coronaviruset slog till har JHT medverkat i en rad sammanhang för att möta och lindra den uppkomna situationen. Vi har medverkat i enkäter för att samla underlag och fakta inför de ersättningssystem som rullats ut, vi har genomfört en omfattande webbaserad utbildning under sex veckor och vi liksom många andra bidragit till att välkomna våra gäster på ett ansvarsfullt sätt i sommar. I och med ett beslut i JHT:s styrelse 15 juni går vi nu också vidare med den mer långsiktiga masterplan som vi förberett under en period, bland annat genom den scenariobaserade workshop med ett 30-tal deltagare som genomfördes 11 maj. Som externt stöd i scenarioarbetet fungerade Klyo consulting och Etour vid Mittuniversitetet. 
Läs mer

Kompetensbarometer JH juni 2020

Tillgången på rätt kompetens är en helt avgörande faktor för företags och organisationers utveckling. Matchningen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden är av stor betydelse, både på kort och på lång sikt.

Kompetensbarometern är en enkät som kartlägger kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0.
Läs mer 

Examen Turism Post Corona

Mot bakgrund av rådande situation som orsakats av Corona-pandemin har Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Visita och Etour i samverkan med Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall genomfört ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i regionen.Programmet vände sig till privata företag inom besöksnäringen med både en nationell och internationell marknad som nu tagit examen i ”Turism Post Corona”.
Läs mer 

Ta hand om varandra & naturen

Sommaren är här och nu kommer traditionsenligt Naturvårdsverkets sommarinformation om allemansrätten till landets länsstyrelser, kommuner, friluftsorganisationer, polismyndigheter m fl. Artikeln innehåller material och länkar som ni gärna får använda i er verksamhet och hjälpa till att sprida vidare till regionala och lokala aktörer, till exempel föreningar och organisationer, turistinformationer.
Läs mer 

Läs hela JHT nyhetsbrev v26 2020 här

Skip to content