Edible Country Flamman Storlien Tina Stafren

JHTS VD OM RÅDANDE LÄGE – COVID-19. Del III

17 april, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Bokningsbart bord i Storlien på gränsen mellan Sverige och Norge. Foto: Tina Stafrén för Jämtland Härjedalen Turism

Inom JHT börjar vi hitta vägar för att se hur vi tillsammans med andra aktörer behöver arbeta för att komma tillbaka till ett så bra läge som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I inlägget finns bl a information om den utbildning som nu byggs upp för företagare samt hur vi planerar att ställa om inriktningen på arbetet inom JHTs pågående projekt.

Stängningen av skidanläggningarna och de långsiktiga konsekvenserna

Trots att det inte varit skidåkningen i sig som utgjort en större risk och ett mycket aktivt arbete med åtgärder för att minska risken för spridning ute i anläggningarna så blev resultatet att de allra flesta stängde inför påsken. Med det har anläggningsägarna, destinationerna och deras företag tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen, vilket naturligtvis varit positivt för vården, men samtidigt fått stora konsekvenser för berörda företag och samhällen. Den samlade bilden av inte bara den här åtgärden utan även all annan påverkan på besöksnäringen återstår att skapa. I det sammanhanget kommer det att bli viktigt att också belysa vad som faktiskt sker i de olika branscherna där vi bland annat nu kan se hur företag inom andra näringar kan börja starta upp sin verksamhet igen medan många företag i vår näring tappat i stort sett hela grunden för verksamheten under lång tid. Här finns en stor utmaning.

Anpassning av JHT:s projektverksamhet

Hos både finansiärer och projektägare pågår en diskussion om möjligheten att nyttja olika delar av stödsystemet inklusive pågående projekt för att underlätta för de företag och individer som drabbas av Corona. Som vi berättat om tidigare så agerar även JHT i den här riktningen.

För att det här nu ska gå rätt till så har vi informerat våra huvudsakliga finansiärer om våra planer och hittills bara fått positiv återkoppling. Bl a gäller det projektet ”Morgondagens medarbetare 2.0” där redan namnet antyder att det bör gå att styra om delar av projektet vilket nu också sker. Kontaktperson här är Andreas Edholm.

I ett tidigare nyhetsbrev har vi berättat om hur vi inom projektet Welcome! nu arbetar annorlunda bl a genom att pausa samtliga inbokade press- och turoperatörsresor från Storbritannien, Tyskland och Danmark. Istället fortsätter samarbetet med internationell media och turoperatörer bl a genom att förse dessa med intressanta texter och bildmaterial. Kontaktperson här är Linda Wasell.

I projektet ”Digitala transformationen” ser vi att vi till stor del kan fortsätta planerad verksamhet men då via videokonferenser. Dessutom kommer delar av innehållet i det projektet liksom i de övriga att samordnas med den utbildning som nu planeras. Se mer nedan. Kontaktperson här är Anne Adsten.

Turism Post Corona 2020

-Är namnet på det utbildning riktad till företag i besöksnäringen som JHT tillsammans med Region Jämtland Härjedalen nu arbetar för att kunna starta inom några veckor. Det är en innovativ användning av företagsstödet, med utgångspunkt från det regelverk som gäller för det, som möjliggör detta som i en liknande version redan startats av Västsvenska turistrådet. Stödet avser täcka del av företagens lönekostnader och utbildningskostnader och är avsett att vara ett komplement till andra nu förekommande stödinsatser. Informationen har gåt ut brett via destinationer, kommuner m fl och riktas i första hand till företag med aktivitetsinriktning och med en nationell och internationell målgrupp. Utbildningen samkörs med Destination Höga Kusten och Destination Sundsvall, där många föreläsningar kommer att ske gemensamt. Kontaktperson är Mats Forslund.

På JHT:s webplats

-fortsätter insamlingen av exempel för nytta och inspiration under rubrikerna ”Utmaningar i spåren av Corona” och ”Goda exempel i spåren av Corona”. Här finns också länkar till bl a regionens näringslivssupport som nu kompletterats med ytterligare kompetens. Det finns även en sida som sammanfattar möjliga scenarios för hur Turismprodukter i spåren av Corona.

Fisk Samekniv Träkåsa Jonas Kullman
En delikatess, rökt nyfångad fisk. Foto: Jonas Kullman

Utökat utbildningsuppdrag till Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har fått 750 nya platser lokalt. Nu erbjuds också extra sommarkurser inom bl a turism. Dessutom har anmälningstiderna till utbildningarna förlängts. Till hösten finns utökat basår (t ex Teknik/naturvetenskap) samt MIUN:s ordinarie utbud och fristående kurser inom omvårdnad, turism, datateknik m m. Ansökan via www.antagning.se

Revidering av besöksnäringsstrategin blir återställningsprojekt som blir strategi?

Sedan tidigare finns en plan för att under året påbörja en revidering av den regionala besöksnäringsstrategin men i och med uppkomsten av Coronasituationen så har den planen inom JHT:s styrelse mer övergått till att ta formen av ett återställningsprojekt i syfte att ta besöksnäringen tillbaka till ett läge som på sikt ska vara minst lika starkt som före krisen. Det här är naturligtvis ingen lätt fråga och inget som vi inom vår region kan göra på egen hand utan här kommer det att krävas både vilja, mod och starka samarbeten på flera nivåer men vi behöver ändå stå upp och agera för det vi kan och bör påverka.

Coronaviruset har på kort tid fått mycket stora negativa effekter för besöksnäringen och därmed också för andra kringliggande näringar och berörda samhällen. Det här är tydligt i hela världen och i hela landet men inte minst i en region som Jämtland Härjedalen där besöksnäringen har en så stor betydelse. Det här har på senare tid belysts på olika sätt, bl a i den så kallade SPRIT-utredningen för några år sedan och senast i det för JHT och Etour gemensamma projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”. Jämtland Härjedalen är också den region i landet där besöksnäringen har överlägset störst betydelse sett i relation till antalet invånare med Gotland som god tvåa.

Den här frågan diskuterades i samband med JHT:s årsstämma för några veckor och därför förbereder JHT en diskussion i samband med kommande styrelsemöte 11e maj om hur arbetet ska fortsätta. Hittills har det inte varit möjligt då många fortfarande är mitt uppe i ett akut läge, men vi märker redan att det mer och mer finns förutsättningar och vilja för att också agera mer långsiktigt.

Om vinden trots allt vänder snabbare än vi kan bedöma nu, så anpassas arbetet till att bli ett mer normalt strategiarbete som tidigare planerat i relation till bl a regionens RUS-arbete, frågan om Smart specialisering och det pågående strategiarbetet kopplat till besöksnäringen på nationell nivå.

 

“Tourism must be recognized as a key pillar for building a better future in all world regions. Past recoveries prove that the importance of our sector cannot be overstated.”

-Zurab Pololikashvili, Secretary general UNWTO

Skip to content