logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Campingdagen JHT 2023

Lyckad uppföljning under Campingdagen 2023

20 februari, 2023
Text: Jonas Herjeby och Anne Adsten, JHT
Foto: Anne Adsten

Efter att den första Campingdagen genomfördes i oktober 2022 kom många önskemål om en uppföljning. Den 15 februari 2023 var det dags för den andra Campingdagen som samlade 28 deltagare från 12 campingar från hela Jämtland Härjedalen. På programmet stod bland annat en presentation av JHT:s inventering av campingar och ställplatser, information från Acamp och Camping Mittsverige/SCR, tips på energibesparing och workshops kring paketering. Campingdagen genomförs inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0, med inslag från projektet Välkommen åter

Campingdagen JHT 2023
Campingdagen JHT 2023 , Johan berättar om Jämtland Härjedalen Turisms inventering av campingar och ställplatser.

Campare en trogen målgrupp

JHT ser gång på gång i våra trendspaningar och omvärldsbevakningar att camping är en uppåtgående trend och att dessutom andelen som väljer att bo i tält ökar. Anne Adsten och Jonas Herjeby från JHT presenterade under Campingdagen sammanställningar från Visit Sweden och en brittisk studie om campinggäster och deras vanor, beteenden och vad de vill uppleva.

Punkter som togs upp var:

 • Campinggäster är generellt en lycklig målgrupp, vars högsta motivator för att campa är att känna glädje.
 • Campare har bättre hälsa än icke-campare och att delta i olika friluftsaktiviteter är väldigt populärt.
 • I Storbritannien vill The Camping and Caravanning Club höja statusen för camping och påverka beslutsfattare att värna om camping och vistelse i naturen för ökad hälsa och välbefinnande.
 • I Sverige är campinggästen en trogen målgrupp som stannar längre på platsen och alla åldersgrupper finns representerade.
 • Det är viktigt att ha en digital närvaro, eftersom campinggästen ofta ”googlar fritt” för att hitta inspiration inför och under sin resa.
 • Unga tyskar mellan 20 och 32 år är en växande målgrupp med stort intresse för hälsa, ett socialt liv och att värna om miljön när de reser.

Studieresa 8–9 maj 2023

Länsstyrelsen Jämtlands län kommer i maj, tillsammans med JHT och Camping Mittsverige, att genomföra en camping-studieresa. Eva Jonsson och Kent Halvarsson berättade om resan och det fanns möjlighet för deltagarna att anmäla sig under dagen.

Mer information om resan och anmälan finns via Länsstyrelsen och Eva Jonsson.

Spaningar från regionens 100 campingar och ställplatser

Inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling har vi under hösten och början av året inventerat campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen. Totalt har 124 stycken identifierats och vi har fått kontakt med 92 stycken. Johan Ericson som har ansvarat för inventeringen berättade om hur arbetet gått till och vad vi har fått fram.

Sammanfattningsvis har samtalen med aktörerna visat att många har någon form av digital närvaro, men att det finns stor potential för att utveckla det ännu mer. Många upplever utmaningar kopplat till att marknadsföra sig, hitta rätt kompetens att anställa och att el-priserna skapat stor osäkerhet, men trots utmaningar ser de flesta ändå positivt på framtiden. Det finns planer på att bygga ut, renovera eller på andra sätt satsa på verksamheten. Det finns många olika typer av samarbeten aktörer emellan, både campingar och andra. Många saknar dock någon form av samarbete eller utbyte med andra aktörer i sitt område/destination, men de som har det upplever det som positivt och att de gynnar varandra. Ett annat viktigt medskick var att det har varit svårt att få svar hos aktörerna, vilket kan vara ett problem. Ett samtal som inte besvaras kan vara en missad möjlighet då det kan vara en potentiell gäst som ringer.

Inventeringen kommer att presenteras i sin helhet i slutet av april 2023.

Plattform för att erbjuda ställplatser

Magnus Ormestad var på plats och berättade om Acamp, som samlar campingar och ställplatser via sin hemsida och app. Via Acamp kan markägare och verksamheter erbjuda ställplatser som enkelt kan hittas och bokas och gör det möjligt för exempelvis gårdsbutiker eller liknande att erbjuda övernattning och samtidigt en middag eller upplevelse samt minska fricampandet.

Campingdagen JHT 2023
Campingdagen JHT 2023, workshop för erfarenhetsutbyte.

Viktiga utbyten mellan campingarna

Innan lunch genomfördes workshops för deltagarna. De fick i grupper diskutera vilka andra aktörer som finns i deras närhet och hur de kan samarbeta för att tillsammans skapa ett turistiskt sammanhang, för att se vilka möjligheter till samarbeten och paketeringar som kan skapas. De mer stadsnära campingarna som deltog upplevde också att det var bra att få träffa aktörer lite längre bort från stan för att lära känna dem och kunna tipsa gäster vidare för att behålla dem inom regionen så länge som möjligt.

Diskussionerna resulterade i många bra samtal och slutsatser:

 • Bland annat kom grupperna fram till att man kan komma långt bara genom att tipsa om varandra och att en timme faktiskt inte är så långt bort.
 • Genom att tipsa gästen om en aktivitet lite längre bort gynnas dels den aktören, men det kan också betyda att gästen stannar en natt till på campingen efter att ha gjort sin dagsutflykt.
 • En personalpool skulle vara en bra lösning för att hitta rätt personer och kompetenser som dessutom kan delas mellan campingar mellan vinter- och sommarsäsong. Gigleer är en ny app där arbetsgivare och arbetssökande inom besöksnäringen kan mötas för både kortare och lite längre uppdrag.
 • Att starta en egen restaurang på sin camping kan innebära stora kostnader, då är det bättre att inleda ett samarbete med någon som har servering i närheten och på så sätt gynna varandra. Många historier vittnar om att det är lättare att ha en servering och skaffa ställplatser till den, än tvärtom.
 • Om det finns en lokal butik i närheten kan man samarbeta genom att campinggästerna exempelvis kan köpa frukostpaket där.
 • Engagera er i hela områdets/destinationens inlägg i sociala media så syns ni bättre som helhet. Dela varandras inlägg och tagga varandra på sociala medier.
 • Underskatta inte den analoga anslagstavlan i byn!
  Inte bara för evenemang utan använd den även för tips om lokala vandringsleder, butiksutbud, loppisar med mera som gör att det blir enkelt för gästen att stanna längre.

Säkerhet och trygghet på campingar och ställplatser

Under dagen fanns också tillfällen att dela med sig av erfarenheter kring säkerhet och trygghet på campingen. Kent Halvarsson från Camping Mittsverige delade med sig av rådet att ringa 112 och begära vakthavande samt ha denne i telefonluren under tiden ni som företrädare för en camping eller ställplats närmar er en situation. Föreningen Camping Mittsverige kommer att titta på möjligheter kring att arrangera en särskild kurs kring Hot och våld under det kommande året.

Kan du neka någon att campa?

Du som driver en camping har rätt att bestämma vilka som är välkomna. Det är principen om avtalsfrihet som möjliggör att du kan sätta upp egna regler för vilka gäster som tillåts vistas på campingen och vilka ordningsregler som ska gälla där. Det är dock viktigt att värdskap eller regler inte är diskriminerande. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning är inte en grund för att neka en gäst.

Registreringsskyldighet för utländska gäster

För utländska gäster gäller särskilda krav på registrering enligt 6:e kapitlet 13§ i Utlänningsförordningen (2006:97) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster med mera. (PMFS 2015:6). Enligt bestämmelserna ska den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för övernattning se till att utlänningar på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter. Bestämmelserna gäller även för sådan uthyrningsverksamhet som avser exempelvis boende i tält, husvagn eller båt.

Registreringskort 3 §

Den registreringsansvarige får själv utforma ett för den egna verksamheten lämpligt registreringskort. Registreringskortet ska innehålla uppgifter om utlänningens efternamn, förnamn, födelsetid, hemortsadress, ankomstdag och avresedag. Vidare ska det på kortet finnas uppgift om vilken legitimationshandling som uppvisats, handlingens nummer samt utlänningens underskrift och datum för undertecknande.

Tillgängliga campingar och ställplatser

Samtal fördes även kring hur man kan tänka kring att tillgänglighetsanpassa sin anläggning. Via Eva Jonsson på Länsstyrelsen Jämtlands läns projekt kring landsbygdsutveckling finns en upphandlad aktör som utför kurser för att skapa tillgängligare campingar och ställplatser som Camping Mittsverige kommer att bjuda in till under det kommande året.

Värdeguiden ger tips och råd för mer inkluderande upplevelser

Under Campingdagen fick deltagarna en introduktion till innehållet i Jämtland Härjedalen Turisms värdeguide som precis skickats till tryck. Guiden ger handfasta tips och råd kring hur turismföretag kan utveckla sina produkter och tjänster för en mer inkluderande och mer hållbar gästupplevelse. Jämtland Härjedalen Turisms värdeguide har genomgått en revidering och finns nu tillgänglig både som nedladdningsbar pdf och i tryckt form från och med 17:e februari.

Varning för mindre seriösa bokningsplattformar

Deltagare vid Campingdagen vittnade om att flera av dem blivit kontaktade av ett företag som erbjuder web-bokning och trots att företag tackat nej så har det hänt att de blivit inskrivna på deras websida. Tacka tydligt nej till påstridiga telefonförsäljare och bestrid fakturor på varor och tjänster som inte är beställda.

Bästa tipsen för att spara på energi

Som inventeringen visade var många aktörer oroliga över elpriserna. Helena Jansson och Tove Österud från Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen delade därför med sig av tips för hur man som campingägare kan spara på el och energi på sin anläggning. Vill du minska beloppet som står på elräkningen kan du bland annat tänka på detta:

 • Beroende på hur mycket du förbrukar kan det vara värt att investera i att byta ut direktverkande eluppvärmning till mer energismarta lösningar. Har du inte möjlighet att investera så se över att termostater och givare fungerar som de ska och fundera på om du behöver ha alla utrymmen fullt uppvärmda jämt (försäkringsbolagen säger att det ska vara minst 16 grader). Utgå från din beläggning.
 • Isolera varmvattenberedare och rör. Bra att tänka på är att du inte bör ha under 60 grader i varmvattenberedare för att undvika bakterier.
 • Byt till snålspolande duschmunstycken och blandare. Det kan halvera dina energikostnader!
 • Det är sällan värt att byta hela fönster, men man kan komma långt med att sätta i en extra ruta och att hindra att det drar med tätningslister.
 • Se över dina elavtal och gör ett aktivt val! Kolla också så att du inte har en större huvudsäkring än vad du faktiskt behöver.
 • Hjälp gästen att göra rätt för att minska energiförbrukningen. Man kan t ex ta betalt för varmvatten, ha timer på bastu, se till att det finns baljor för disk för att minska på vattenförbrukningen och installera rörelsedetektorer för belysning både inom- och utomhus.
 • Informera på Campingens hemsida om var närmaste laddstolpe finns inom campingen och eller utanför campingen för att underlätta planeringen för elbilsägare.

Vill man ha enskild rådgivning och få fler tips kan man kontakta Energi- och klimatrådgivningen. Där kan du också lära dig mer om vilka stöd som går att söka för energieffektiviseringsåtgärder.

Sverige som resmål

Visit Sweden fick under pandemin ett utökat uppdrag kring att inte bara marknadsföra Sverige som resmål utomlands utan även för svenskar (Svemester – svenskar som reser på semester inom Sverige). Nu när pandemin klingat av kommer Visit Sweden fortsatt att satsa på även marknadsföring för svenskar och för att hitta en gemensam plattform för arbetet har nu ett Varumärke för Resmålet Sverige tagits fram. Arbetet kommer att utföras med specifika utvalda delmål ur de globala målen i Agenda 2030.

Målgrupp för resmålet Sverige – Nyfikna upptäckare med tre intresseområden: natur, kultur och måltid.

Varumärkeslöfte – Tillsammans mot ett mer medvetet resande (vi vill inte längre tävla mot grannen med våra resmål, vi vill att vårt resmål ska passa ihop med vilka vi vill vara och lära oss något samt helst oxå göra en god gärning med vår resa).

Postionerande budskap för resmålet Sverige – Världens modernaste livsstil (som bygger vårt kommunikationskoncept och levandegör budskap).

Vision – 2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation.

Deltagarna uppmanades att fundera igenom den egna kommunikationen för att se hur den bättre kan harmoniera med varumärket Resmål Sverige.

Jämtland Härjedalen Turisms nya projekt Välkommen åter

I januari 2023 startade JHT:s nya projekt Välkommen åter, med syfte att öka exportmognaden och stärka konkurrenskraften bland små och mellanstora turismföretag i Jämtland Härjedalen. Projektet drivs under tre år med aktiviteter som analys, kompetens- och affärsutveckling, marknadsföring, kommunikation och så klart utvärdering kring utförda aktiviteter. Campingar och ställplatser är givna aktörer i projektet eftersom de ofta har en stor andel utländska gäster sommartid och skulle kunna locka fler med rätt kommunikation och ökad kännedom hos marknaden.

Campingar och ställplatser som är nyfikna på att delta i kommande utbildningstillfällen och marknadsföringsmöjligheter kan kontakta sin närmaste destinationsorganisation och i tillägg prenumerera på JHT:s nyhetsbrev (lägg in önskad mailadress i gula fältet på den här sidan).

Skip to content