logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Campingdagen 2022 Östersunds camping

Succé för Campingdagen 2022

28 oktober, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Studiebesök på Östersunds camping med visning av tömningsplats. Foto: William Klemetz

Campingdagen på Östersundstravet med studiebesök på Östersunds camping lockade 33 deltagare från 14 olika campingar och andra organisationer engagerade i regionens campingutveckling. Deltagarna hade tid för mingel under en inledande fika och därefter startade programmet med inslag om campingens betydelse för regionen, trender och omvärldsbevakning angående camping, både digitalt och fysiskt värdskap samt marknadsföring via SoMe, hållbarhetsarbete inklusive sortering av sopor och brandsäkerhet.

Campingdagen arrangerades via JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling samt med inslag från projektet Den digitala transformationen.

Mikael Hagberg Campingdagen 2022 JHT

Campingens betydelse

JHT ser en tydlig trend kring ett ökat intresse för camping både nationellt och internationellt och initierade därför dagen för att peppa fler campingar att ta vidare utvecklingssteg. Camping som boendeform står för 50% av det kommersiella boendet i både Sverige som helhet och i Jämtland Härjedalen. Om campinganläggningarna blir ännu bättre på att redovisa statistik till SCB över antalet personer och övernattningar skulle siffran sannolikt stiga ännu mer.

Joakim Kihlberg från Destination Östersund underströk vikten av camping. Kommunen har 4 större campingar: Östersunds camping, First Camping Frösön, Sandvikens camping och Lits camping och tillsammans står de för 46% av de kommersiella gästnätterna vintertid. Utan dem skulle en stor del av köpkraften under sommarsäsongen försvinna för aktivitetsanordnare, restauranger och butiker i Östersund.

Nytt om camping

Kent Halvarsson berättade om nyheter och trender inom campingutveckling. Kent är ordförande i den regionala sammanslutningen Camping Mittsverige och har en egen camping, Åkersjöstrand Camping i norra delen av Krokoms kommun. Kent är även medlem i styrelsen för SCR – Svensk Camping. Camping Mittsverige är öppen även för aktörer som inte är medlemmar i SCR inklusive ställplatser. Här kommer några av de punkter som Kent tog upp och punkter som framkom via studiebesöket vid Östersunds camping:

 • Det tidigare obligatoriska campingkortet som skulle utfärdas för samtliga campinggäster är idag ersatt med ett digitalt system som spar tid för medlemmarna i SCR och innebär fler fördelar även för campinggästerna.
 • Det som tidigare kallades för Quick stop har idag benämningen Ställplats.
 • Momsen på camping kan komma att höjas från dagens 12%, med en viss negativ påverkan på önskan att ta in på camping jämfört med fricamping.
 • Servicehusen är den del av camping som får de flesta klagomålen. Ute i Europa uppgraderas servicehusen betydligt och standarden blir mer och mer lik den som campingbesökarna har hemma. Vissa europeiska campingar har till och med ett servicehus per campingtomt och besökare är beredda att betala för den servicen.
 • På grund av bränslepriserna blir det vanligare med “plåtis” (ombyggd skåpbil) istället för de stora husbilarna. Utvecklingen för elektrifierade husbilar går framåt.
 • Tillfälliga campingar. I många fall skapas stora tillfälliga campingar med flyttbar utrustning eller där befintliga lokaler får tjäna som servicehus. Ett exempel är Storsjöcupen där till exempel duschar i anslutning till gympasalar nyttjas. Ett annat exempel är O-ringen som kommer till Åre 2023.
 • Glamping är inte längre på uppåtgående i övriga Europa. I Nederländerna räknas stugboende in i Glamping-begreppet.
 • Tälten utvecklas mycket. De blir större och bekvämare och har i fler fall än tidigare behov av el.
 • Taktält är en ny grupp.
 • Bra exempel på ny form av camping: I Älvdalen finns ett begrepp kallat Vildcamping av naturcampingar/ställplatser som kan nyttjas mot betalning.
 • Workation: Många gäster vill arbeta någon stund under sin vistelse. Planera gärna för någon typ av arbetsplats i anslutning till campingen eller en bordsyta i campingstugor för ändamålet.
 • Campingtomter med eget vatten är mer attraktiva än de utan, trots att de är dyrare.
 • Campingstugor ska gärna ha separerade sovrum. Inte så poppis längre att sovutrymme och boendeutrymme delas i ett enda stort rum.
 • Det finns tre typer av campingar: “vanlig”, vintercamping (endast öppen vintertid och som inte utformats för barmarksvistelse) samt vildmarkscamping med enklare standard.
 • Nytt inom camping är slutna system där gråvatten renas och återanvänds för att spara på rent vatten.
 • Kemtoaletter kan orsaka igenslamning av trekammarbrunnar och därför rekommenderas i stället slutna system. Miljövänligare kemikalier för kemtoaletter är på gång.
 • Fler och fler vintercampingar styr om till helårscampingar. Det som krävs är förutom “helt, rent och snyggt”, att marken fixas till, att spike-tälten antingen förvaras på annan plats eller ordnas upp samt en lekplats för barn när inte snön finns att tillgå för lek. Receptionslösningar finns som inte kräver personal.
 • Gäster uppskattar om det finns anslutningar till leder sommar som vinter direkt från campingen.
 • Att anlägga ställplatser är ett sätt att förlänga säsongen för en camping. Automatiska lösningar finns som inte kräver personal. Se exempelvis Ställplats Svenstavik.

Vad önskar campinggästen?

Enligt de undersökningar som Kent tagit del av kan gästens önskningar sammanfattas så här:

 • Servicehuset är viktigast. Helt och rent ska det vara. Det behöver inte vara mest modernt.
 • Elbilsladdning och även för kommande eldrivna husbilar. Observera att uppsäkringen kan behöva justeras för campingen.
 • Zonering av gäster: familjer, par utan barn och ungdomar för sig för ökad trivsel.
 • Orienteringskarta med exempelvis gatunamn och numrering av platser för att både besökare och även räddningstjänsten ska hitta fram.
 • En välkomnande reception med information om sevärdheter och aktiviteter i omgivningen samt med försäljning av förnödenheter inklusive brand- och gasvarnare, brandfilt och brandsläckare.
 • Tydlig skyltning på lämpligt ställe om campingen är fullbelagd eller kanske till och med stängd för säsongen. Vändyta för långa ekipage vid skyltens placering.
 • SCR-certifiering innebär en trygghet för gästen som uppskattas eftersom de då vet vad de kan förvänta sig i form av standard.
 • Gäster röstar varje år fram sina favoritcampingar via “Camper´s Choice”. Titta på tidigare vinnare för att hitta exempel på hur du kan utveckla din camping.
 • Campinggäster gillar system som gör att de med minsta möjliga möda kan nyttja tömningsfaciliteterna. Exempelvis finns automater där du sätter in kasetten och den kommer ut ren och tömd.

Brandsäkerhet för campingplatser

Brandinspektör Mikael Hagberg vid Räddningstjänsten i Jämtland visade en film om hur snabbt det kan gå för en husvagn att explodera. Bästa skyddet för campinggäster är att vara förberedda med gas- och brandvarnare, brandfilt och brandsläckare. Campingägare kan gärna tillhandahålla sådana produkter till försäljning för att agera proaktivt. Dessutom visar många exempel på att om en camping hålls ren och välordnad så minskar risken att någon känner lust att sätta eld på exempelvis en hög med skräp.

Mellan husvagnar ska det vara minst 4 meter. Om husvagnen har altan eller förtält gäller 4 meter utanför detta som mellanrum till nästa. Mellan tält ska det vara minst 3 meter och mellan ekipage med spike-tält 8 meter om inte spike-tältet är byggt med väggar som är brandklassade. Ekipage ska vara placerade så att de lätt kan dras ut så att avståndet till nästa ökar ifall olyckan skulle vara framme.

Elbilar är svåra att släcka OM de börjar brinna, och det kan vara svårt att komma åt att bryta strömmen, vilket är värt att tänka på vid planering av campingplatser.

Återvinning för miljö och framtid

Roger Lundqvist från Lundstams berättade om deras vision; att skapa världens bästa återvinningskunder. De hjälper gärna till med specifik planering för campingar som önskar optimera sina återvinningskärl, vilka fraktioner de bör ha, skyltning och informationsmaterial. Det bästa är om det mesta av material som samlas in går till återanvändning eller återvinning av material istället för att bli till energi eller i värsta fall, hamnar i deponi för lång tid framåt. Om vi tillsammans medverkar till att färre saker hamnar på deponi så kan vi bättre hushålla med världens resurser och minska sopbergen.

Du kanske också är intresserad av en tidigare artikel om camping?

Den moderna campingen – hållbarhet för framtiden

Studiebesök Ösd camping 2022
Jocke Ohlzon visar Östersunds campings nya servicehus under Campingdagen 2022. Foto: William Klemetz
Skip to content