Birger Skidskytte VM Östersund Anne Adsten

NYHETSBREV V9 2019

20 mars, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Birger är maskot för Skidskytte VM i Östersund 2019. Foto: Anne Adsten

Mats Forslund om JHT & Hållbarhet

Ledtiderna när man arbetar med hållbarhet har mer karaktären av långlopp än sprint. Av den anledningen ger VD Mats Forslund i artikeln exempel på hur JHT under många år haft en ambition att påverka besöksnäringens utveckling i en hållbar riktning.

Läs mer 

Preliminär helårsrapport 2018

Sammanställningen av 2018 års kommersiella gästnätter visar en glädjande ökning. En procent kan tyckas som en liten andel, men när den totala volymen är närmare 3,1 miljoner gästnätter i Jämtland Härjedalen så innebär 1% en ökning motsvarande över 38 000 gästnätter. Och detta trots sommarens bränder som fick gäster på väg till Jämtland Härjedalen att ändra sina planer. 

För bättre strategi & målbild

Fakta och statistik är ett sätt att påvisa betydelsen av besöksnäringen i regionen och ett sätt att följa upp och sätta mål för fortsatt hållbar utveckling. Strategier, är verktyg för hur vi tillsammans verkar för att nå uppsatta mål. Region Jämtland Härjedalen har nu en utlysning med möjlighet till medfinansiering vid översyn av strategi och mål.

Läs mer 

JHT Academy & JHT Föreningsstämma

I samband med 2019 års föreningsstämma 28e mars 2019 genomförs en JHT Academy med titeln “Titta bakåt för att kunna se framåt” där vi i samtalsform får lyssna till ett antal personer som under lång tid varit verksamma i besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Genom att ta del av turismhistoria i Jämtland Härjedalen kan vi skapa perspektiv som är nyttiga att ha med sig i det fortsatta utvecklingsarbetet. Efter JHT Academy följer JHTs Föreningsstämma med stipendieutdelning.

Läs mer 

Vemdalen går mot strömmen

Destination Vemdalen har sedan tidigare uppmärksammats för sitt arbete i digitala kanaler. Men man väljer också sedan ett år tillbaka att satsa på den fysiska på-plats-informationen. Vemdalens Turistinformation är en av de 14 auktoriserade turistinformationerna i Jämtland Härjedalen som ingår i JHTs projekt Framtidens Besöksservice i Jämtland Härjedalen.

Läs mer 

Läs hela JHT Nyhetsbrev v9 2019 här

Skip to content