Wikners Persåsen skärbrädor verkstad tina Stafren

Tips för praktikanordnare

 Att ta emot studentmedarbetare eller praktikanter ger möjlighet till ny kunskap. Särskilt i mötet med äldre erfarenhet i företaget finns goda möjligheter att skapa nya

Läs mer

Workshop med Swetourgruppen

Den så kallade Swetourgruppen är en sammanslutning intressenter som tillsammans delar ett intresse för kompetensförsörjning och kompetenshöjning inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Swetourgruppen agerar styrgrupp/referensgrupp

Läs mer
Kallsedet Brouwer Mats Lind

JHT nyhetsbrev v3 2021

Gott betyg för regionens vinterdestinationer i jul-nyår angående säkerhet och värdskap. Reportage om holländska familjen Brouwer som drivit Kallsedet Fjällcenter. Höjd kompetens och ökad status

Läs mer
Skip to content