Rapport EULSTIB

European Union Low Season Initiative Board Tisdag 13e september 2016 presenterade Karin Gydemo Grahnlöf den slutrapport som JHT fick i uppdrag att arbeta fram av

Läs mer
gryning i skogen

Besöksnäringen och skogen

Nationella skogsprogrammet Det nationella skogsprogrammet går nu ut på remiss till och med 12 november och kopplat till det så påbörjar regeringskansliet arbetet med att

Läs mer

Kompetensutveckling Swetourgruppen

Branschråd för arbetsmarknads- & kompetensfrågor I strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är kompetensutveckling ett högt prioriterat område. Det är redan idag konkurrens om duktiga medarbetare på

Läs mer

Nordic Conference on Tourism Analysis

Noteringar från konferensen 25-26 jan 2016 Konferensen som arrangerades i Malmö den 25-26 januari 2016 innehöll en blandning av Keynote speakers, forskningspresentationer, goda exempel och djuplodande

Läs mer

Jakt & Viltskådning

Grand Five Jämtland har goda förutsättningar för en ökad jaktturism med stora, unika, sammanhängande områden som i Europeiska mått klassas som ren vildmark. Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer
vinter turåkning fjäll Foto: Lars Häreblad

Fakta om turismen 2015

Jämtland Härjedalen Snabba fakta – om turismen i Jämtland Härjedalen Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 4,65 miljarder kr 2015. Jämfört med 2014 en ökning med

Läs mer

Kommunikationsguide

För internationell marknadsföring av Sverige och Jämtland Härjedalen Denna guide beskriver hur vi i besöksnäringen i Sverige och Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med marknadsföring på

Läs mer