Kompetensförsörjnings-barometern i JH

Förstudien ”Morgondagens medarbetare” är nu igång sedan två månader. Till sin hjälp har projektledaren Andreas Edholm studenten Peggy Wolff från Turism och Destinationsutvecklings-programmet på Mittuniversitet

Läs mer

JHT nyhetsbrev v11 2023

Rader från VD om afterskins betydelse för gemensamma minnen av fjällupplevelsen. Dags för föreningsstämma inom JHT ekonomisk förening 27:e mars. Podcast med Helena Fjellgren som

Läs mer
Björnen Alpint. Foto Andreas Edholm

Rekryteringskampanjer

Inom projektet Morgondagens medarbetare har vi kunnat testa nya grepp för att hjälpa till med kompetensförsörjningen och bidra till en bättre bild av branschen och

Läs mer
Skip to content