Rickard Hallström JHT

JHT nyhetsbrev v8 2022

Rader från VD om nationella transportplanen och skulden till naturen. Rickard Hallström ny projektledare hos JHT. Så bidrar JHT till kompetensförsörjning tack vare projektet Morgondagens

Läs mer

Turismstudenter i samarbete med JHT

Mittuniversitetets förstaårsstudenter inom Turismprogrammet fick i början av året i uppgift att fördjupa sig i Global Sustainable Tourism Councils kriterier för hållbar destinationsutveckling. De fick

Läs mer

Rader från VD v8 2022

Tillväxtregion men inte när slantarna ska fördelas & Hur mycket kredit är naturen beredd att ge oss? Regeringen fattar snart beslut om den nationella planen

Läs mer
SVELAV Pro 2, Vouggatjålme. Foto: Andreas Edholm

Lavintekniker med snöskoterkompetens

Under förra vintern utbildades och examinerades för första gången åtta erfarna snöskoteråkare till lavintekniker. Detta för att prognoserna i framtiden ska förbättras utifrån snöskoteråkares perspektiv

Läs mer
Skip to content