Kompetens & lärande

Inspirera, samordna och genomföra.
Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning.
Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor.
Ge konsultation och coaching.

Google My Business

Google places heter idag Google My Business. https://www.google.se/business Det är gratis och alla företagare kan lägga upp en egen ”användaridentitet” för att administrera sina öppettider, bilder,

Läs mer

Definitionen för turism

Turism Omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer

Läs mer