JHT Academy

Vårprogram inklusive JHT Academy 2023

5 december, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
JHT Academy

Här visar vi tillfällen för seminarier, workshops och temadagar inom JHT:s pågående projekt samt basverksamhet våren 2023. Inbjudningar med detaljerade program läggs upp på respektive projektsida och går ut via JHT nyhetsbrev (prenumerera genom att lägga in din mailadress här). Samtliga tillfällen genomförs i huvudsak fysiskt, men med chans att delta digitalt.

BRRU = Besöksnäringens roll för regional utveckling

MMA = Morgondagens medarbetare

OAV = Organisering av vandringsleder

Med reservation för ändringar.

Kalender 2023

JHT Academy Workshop – Organisering av vandringsleder (OAV)

23 januari. Presentation av Nationella ramverket för vandringsleder och resultat från pågående inventering av vandringsleder i regionen. För ledintressenter i Jämtland Härjedalen på föreningsnivå, destinations- och kommunalnivå samt enskilda ledintressenter.

TIC-dag inför våren (BRRU)

25 januari. Halvdag för regionens auktoriserade turistinformationer och turistcenter samt turismsamordnare/turismstrateger.

JHT Academy – Framtidens kompetensattraktion i Jämtland Härjedalen (MMA)

1 februari. Tillsammans med Region Jämtland Härjedalens projekt “En attraktiv region” och Handelskammaren Mittsverige. Målgrupp: referensgruppen Swetour och övriga intresserade av kompetensförsörjning inom besöksnäringen.

JHT Academy – Campingdag II (BRRU)

15 februari. För campingintressenter inklusive ställplatsföreträdare i Jämtland Härjedalen. Fortsättning på höstens campingdag med bl a punkt om säkerhet. Presentation av Acamp. Presentation av inventering av campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen som genomförts under hösten 2022. Generationsskiften inom camping.

TIC-dag mellan sport- och påsklov (BRRU)

15 mars. Halvdag för regionens auktoriserade turistinformationer och turistcenter.

JHT Academy Cykeldag / Natur- och Kulturturism (BRRU)

22 mars. Förmiddag med tema cykling för cykelintresserade i regionen, bl a diskussioner kring sammarknadsföring/paketering.

22 mars. Eftermiddag med tema natur- och kulturturism. Bland annat presentation av den inventering som genomförts under hösten 2022.

JHT Föreningsstämma (JHT basverksamhet)

27 mars. Föreningsstämma för JHT:s medlemmar.

TIC-dag inför sommaren (BRRU)

3 maj. Halvdag för regionens auktoriserade turistinformationer och turistcenter.

Studieresa Campingutveckling Jämtland Härjedalen (BRRU)

8-9 maj. I samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län och Camping Mittsverige.  Mer om resan.

JHT-academy – Tema finansiering (BRRU)

10 maj. Information för destinationsföreträdare inklusive SMF om vilka finansieringsmöjligheter som finns och finansiärer om besöksnäringens omfattning inklusive Jämtlandsmodellen.

 

 

Skip to content