Älg Moosegarden Östersund Sandra Lee Pettersson

JHT Nyhetsbrev v42 2019

28 oktober, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Älg på Moosegarden utanför Östersund. Foto: Sandra Lee Pettersson.

Jämtland Härjedalens finalist till Stora Turismpriset är STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Besöksnäringen är en del av det goda livet – men vem betalar? JHT går över till att skapa ett Pressrum på den egna sajten. Lina Wiklund från Storuman praktiserar hos JHT hösten 2019. Skoterbranschorganisationen är nu verklighet. Nytt om turismanalys och nya sätt att mäta AirBnB.

STF finalist för JH i Stora Turismpriset 

STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen har en lång tradition i Jämtland Härjedalen och stor betydelse för utvecklingen av regionens fjällturism. Organisationen sprider en positiv bild av att besöka, leva och bo i Jämtland Härjedalen och har en märkbar önskan om att jobba för att minimera påverkan, öka samverkan och förbättra informationen för att underlätta för gästerna att agera hållbart. De är därför regionens representanter för det nationella Stora Turismpriset 2019.

Läs mer 

Besöksnäringen & det goda livet

Investeringar i alpina anläggningar, ledsystem, upplevelser, restauranger och nöjesutbud tack vare en stark besöksnäring har stor betydelse för många fler än enbart besökarna. Företag påpekar betydelsen för sin kompetensförsörjning och vi vet att inflyttare till regionen lyfter ”livsstilen” som en anledning till varför man väljer Jämtland Härjedalen.

Läs mer 

JHT skapar eget Pressrum

Jämtland Härjedalen Turism väljer från och med november 2019 att lägga ut pressmeddelanden på den egna sajten i ett nytt Pressrum med egen förmedling. Pressbilder finns tillgängliga via en länk på sidan. Prenumerera på Nyheter genom att ange din mailadress.

Läs mer 

Skoterbranschorganisationen verklighet

Den 27 september 2019 bildades branschorganisationen för snöskoterturism formellt då det första styrelsemötet hölls i Östersund. Ett 40-tal företag och organisationer i Sverige är medlemmar från starten.

Läs mer 

Storuman-vibbar på JHT

Lina Wiklund är praktikant hos JHT under hösten 2019. Hon är en envis, nyfiken och glad tjej som kommer från Storuman och läser nu Turismprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Framförallt är hon en resurs i det pågående projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling.

Läs mer 

Nytt om turismanalys

Det sker just nu en revidering av hela Nationalräkenskaperna via insatser för att skapa bättre undersökningar både av inhemskt och internationellt resande i Sverige. Både undersökningen av svenskars resande och utländska besökare i Sverige har förbättringspotential som Tillväxtverket önskar genomföra.

Läs mer 
Läs även artikeln om att mäta inkvartering inom nya delningsekonomin, exemplet AirDNA.

Läs hela JHT Nyhetsbrev v42 2019 här

Skip to content