Persåsen Sandra Lee Petersson

Nyhetsbrev v48

29 november, 2018
Text: Anne Adsten
Bröllopssäng Persåsen. Foto: Sandra Lee Pettersson

Kompetensförsörjnings-barometer för Jämtland Härjedalen

Utifrån en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen finns beräkningar som tyder på att det behövs upp till 1500 nya medarbetare framöver. Just nu genomförs en web-enkät bland företagarna i Jämtland Härjedalen med arbetsnamnet Kompetensförsörjnings-barometern i JH för att se vilken typ av kompetens som efterfrågas.

Läs mer

Jakten på en metod för regional turismstatistik

Representanter från svenska turismregioner möttes hos SKL för att komma närmare målet: Att hitta en jämförbar regional turismstatistik. Några genomför mätningar via Kontigo respektive Tourism Economics och JHT fortsätter på inslagen väg till dess att det finns ett nationellt alternativ. Gruppen kommer sedan att ha en återträff för att diskutera resultaten.

Läs mer 

Internationella möjligheter för Renen Elsa
Sandra Landén i Funäsfjällen har många strängar på sin lyra, liksom många inom Jämtland Härjedalens besöksnäring. Bland annat driver hon en incoming-verksamhet i sitt företag Renen Elsa. Företaget har nyligen beviljats mikrostöd för att utvecklas vidare. Sandra vill gärna uppmana fler att ta chansen att utveckla sig och sitt företag mot en internationell marknad.

Läs mer

ATWS Toscana 2018
För sjätte året i rad deltog JHT som representant för besöksnäringen på Adventure Travel World Summit (ATWS), den årliga världskongressen där hållbar turismutveckling med fokus natur, kultur och aktivitet avhandlas. Sju representanter från regionen deltog för att skapa nya kontakter och för att vara väl förberedda då ATWS sker i Göteborg nästa år.

Läs mer

Varför gästnattsstatistik
Gästnattsstatistiken ligger till grund för temperaturmätning, planering och insatser för att påvisa turismens betydelse. För att få bättre turismstatistik för destinationer, kommuner, regioner och Sverige som helhet behöver vi hjälpas åt att se till att gästnatts-statistiken är så bra som den kan vara. Här kommer 10 tips kring vad man kan använda statistiken till för den egna anläggningen.

Läs mer

Studieresa uppskjuten
Stort intresse, men olyckliga datum gör att JHT väljer att skjuta upp den planerade studieresan till Sälen, Trysil och Scandinavian Mountains Airport till april-maj 2019.

Läs hela nyhetsbrevet inklusive länkar och tips här

Skip to content