Döda fallet Nicklas Blom

Aktuellt hos JHT

2 september, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Döda Fallet. Foto: Nicklas Blom

Vad händer hos JHT?

Jämtland Härjedalen Turism, JHT, bedriver verksamhet inom tre huvudområden: Strategi och process, Kompetens och lärande samt PR och lobbying, och vi berättar löpande om vad som händer och sker via Nyhetsbrev, på www.jht.se, VD-brev och i direktkommunikation med våra destinationer, företag och andra intressenter. På www.adventuresweden.com finns material till stor del på engelska för vår externkommunikation främst till media, turoperatörer och transportörer.
Här kommer ett litet hopkok av sådant som är aktuellt just nu.

Boka bord ute i naturen

Genom ett samarbete mellan JHT, Visit Sweden, Bydalens värdshus, Lena Flaten i Storlien och Niklas Ekstedt kan du via “Bookatable” boka ditt eget bord för en fantastisk måltid ute på fjället, både i Bydalsfjällen och i Storlien vid gränsen mot Norge.

Internationellt direktflyg under vintersäsongen

Det fleråriga samarbetet med easyJet har nu resulterat i att det från och med denna vinter går direktflyg till Åre Östersunds flygplats från London, Köpenhamn och Berlin där Berlin är nytt för i år. I projektet Welcome! samarbetar JHT nära bland annat Tröndelag reiseliv och Trondheims flygplats för att även den vägen underlätta för internationella gäster att besöka oss.

Nattåg till Jämtland Härjedalen

Nattågsfrågan har JHT under lång tid varit djupt engagerad i och så även nu i sommar då vi tillsammans med Region Jämtland Härjedalen följt upp de tidigare lämnade synpunkterna inför den kommande upphandlingen av en ny trafikperiod.

Positionspapper för infrastruktur

JHT är drivande i frågan om att tillsammans med Handelskammaren, Samling näringsliv och Region Jämtland Härjedalen arbeta fram ett positionspapper för infrastruktur och kommunikationer i syfte att beskriva en mer gemensam bild av de gemensamma behoven och hur de ska kommuniceras och då inte minst på nationell men även nationell nivå.

Pågående projekt

JHT bedriver för närvarande åtta olika projekt och i Framtidens besöksservice för Jämtland Härjedalen och Den digitala transformationen arbetar vi tillsammans med regionens samtliga turistinformationer, kommuner och företag för att hitta nya, bra sätt för att möta framtidens gäst.

Kompetensförsörjning inom besöksnäringen

Kompetensförsörjning är en av besöksnäringens stora framtidsfrågor och här har vi ett nära samarbeta med aktörer som Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Jämtlands gymnasium och Visita för att möta utmaningarna på bästa sätt.

Branschorganisation snöskoterturism

JHT har efter förfrågan från bland annat Snöskoterrådet och en mängd företag med inriktning mot snöskoterturism åtagit sig att leda arbetet för att bilda en nationell branschorganisation för denna del av besöksnäringen. Med stöd via Länsstyrelsen i Jämtlands län och en rad företag kan nu arbetet fortsätta.

Besöksnäringens representant i utvecklingssammanhang

JHT företräder regionens besöksnäring i olika sammanhang där det är angeläget att vi finns med,  både för besöksnäringen och för att bidra till utvecklingen i övrigt. Några exempel är Transportutvecklingsrådet, Flygrådet, Klimatrådet, Matpartnerskapet och Länspartnerskapet.

Nationellt och internationellt samarbete

För att främja besöksnäringens utveckling i Jämtland Härjedalen har JHT länge menat att det är nödvändigt att även medverka på nationell och internationell nivå och av den anledningen är JHT engagerade inom Svensk Turism, Visita och Regionala nätverket för turism och har ett nära samarbete med ATTA, Adventure travel and Trade Association.

Framtidens turism i Jämtland Härjedalen

Tillsammans med Etour driver JHT projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” som syftar till att samla inspel till arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin, smart specialisering och revideringen av den regionala besöksnäringsstrategin. I nuläget har vi gjort närmare 10 destinationsbesök, vi har genomfört en enkät för att bland annat samla underlag inför JHT Academy med tema Framtidens turism del I, 4 september 2019 och vi genomför även en litteraturstudie för att fånga relevant material från tidigare strategiprocesser, pågående initiativ nationellt och från turismforskningen.

Om du vill veta mer så hör gärna av dig till Mats Forslund VD Jämtland Härjedalen Turism.

Skip to content