logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Studiebesök Döda fallet

Avslutning för projekt BRRU

31 augusti, 2023
Text: Jonas Herjeby, Jämtland Härjedalen Turism
Deltagarna fick en visning av Geopark Indalsälven och Döda fallet under förmiddagen.

Den 29 augusti hölls den avslutande konferensen för projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 (BRRU) i Hammarstrand. Under dagen summerades projektet och dess resultat, vi fick en guidning av Geopark Indalsälven och fick lyssna på ett inspirerande föredrag från Trolska skogen.

Slutkonferens Hotell Hammarstrand
Lunch och konferens hölls på Hotell Hammarstrand. Foto: Johan Ericson

Unikt besöksmål i Ragunda

Det officiella slutdatumet för projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 är sista oktober 2023 och som sista aktivitet innan rapporteringsperioden hölls en avslutande konferens den 29 augusti. Inbjudna till konferensen var aktörer inom besöksnäringen, turismstrateger och destinationsföreträdare i Jämtland Härjedalen.

Dagen inleddes med avfärd mot Ragunda från Östersund kl 08.00 och strax innan Stadsberget möttes vi upp av Robert Falk, näringslivs- och turismstrateg i Ragunda kommun och Peter Ladan, projektledare för Geopark Indalsälven. Geoparken invigdes i somras med ett evenemang i Döda fallet och lyfter fram flera platser längs älven som är geologiskt och kulturhistorisk intressanta och är ett unikt besöksmål som sticker ut både nationellt och internationellt med sin speciella natur, historia och geologi. Under guidning av Peter Ladan fick vi en inblick i hur parken kom till, vad som under miljarder år skapat området och vad som väntar framåt.

Besöksnäringens roll – vad har vi gjort i projektet?

Efter lunch flyttade vi in i ett konferensrum på Hotell Hammarstrand för att presentera och summera vad projektet har gjort och kommit fram till. Projektledaren Jonas Herjeby inledde med att sammanfatta de aktiviteter som genomförts och vilka resultat vi kan se efter avslutat projekt.

Kortfattat har projektets syfte varit att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag inom besöksnäringen. Detta har vi gjort genom att förbättra framtagande och användning av kunskapsunderlag, utveckla hur vi mäter och beskriver besöksnäringens roll för Jämtland Härjedalen, samt ge stöd för affärs- och produktutveckling för besöksnäringens aktörer. Exempel på aktiviteter som genomförts i projektet är uppdateringen av Värdeguiden, framtagandet av Jämtlandsmodellen, en inventering av regionens besöksnäringsaktörer och en studieresa för campingaktörer.

Sammanfattningen finns även att läsa i broschyren som finns länkad längst ned på sidan och vill du ha en mer ingående läsning kan du läsa vår sammanställning av projektets resultat.

Ny kunskap om vår besöksnäring

Tack vare projektet har vi också kunnat genomföra flera undersökningar som gett oss många viktiga insikter och bra underlag om våra besökare och vilken betydelse turismen har för utvecklingen av Jämtland Härjedalen. Anne Adsten presenterade tre undersökningar; fritidshusundersökningen, släkt- och vänundersökningen och SPRIT-undersökningen (Spridningseffekter inom turism).

Ca 32 000 fritidshus har kartlagts och utifrån enkätsvar från ägarna har vi kunnat få en bra bild av hur fritidshusen i Jämtland Härjedalen nyttjas och vi har även kunnat se att besök hos släkt och vänner årligen genererar drygt 2,2 miljoner gästnätter i vår region. Genom SPRIT-undersökningen har vi också kunnat se hur besöksnäringen även är viktig för andra näringar i flera av våra kommuner och att den i vissa destinationer är helt avgörande. Rapporten från SPRIT kommer publiceras senare i höst.

Reseanledning och lokalt engagemang

Som avslutning fick vi lyssna på ett väldigt inspirerande föredrag av Helena Brusell som driver Trolska skogen som ligger vid Mellanfjärden mitt emellan Sundsvall och Härnösand. Trolska skogen är en sagovärld som bygger på närheten till naturen, levande teater för barn och inte minst att vara en viktig aktör i lokalsamhället. Utöver teatern i skogen finns ett stort lokalt engagemang och genom Trolska skogen finns också gemensamma odlingar, kurser och samarbeten med andra företag och aktörer i närheten.

Tack alla deltagare som var med under dagen och var engagerade i diskussioner och samtal! Slutrapporten för projektet kommer att publiceras efter sista oktober.

Helena Brusell från Trolska skogen
Helena Brusell från Trolska skogen berättade om deras verksamhet och hur de är nära knutna till lokalsamhället. Foto: Jonas Herjeby
Skip to content