Måltidsturism

Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på email

JHT har beviljats medel ur den pott pengar som regeringen fördelat till regionerna för att stimulera till insatser kopplade till den nationella livsmedelsstrategin och till det pågående arbetet med en uppdaterad regional livsmedels- och matstrategi. Det här ger oss möjlighet att i någon mån växla upp och få större utbyte av vårt deltagande i Visit Swedens projekt Måltidsturism. I huvudsak är tanken att på det här sättet kunna göra mer om ”gastronomy” i det kommunikationsarbete som redan pågår och då med en internationell inriktning. Projektet pågår 2018-2019.

Läs mer

Måltidsturism 2018-2019

JHT har beviljats medel som staten ställt till regionens förfogande avseende insatser kopplade till den regionala (och nationella) livsmedels- och matstrategin. Resurserna ska kortfattat användas

Läs mer
provsmakning Foto: Sandra Lee Pettersson

Gastronomy

– en självklar del i utvecklingsarbetet Under en lång rad år har Jämtland Härjedalen Turism, JHT, arbetat med gastronomi som en viktig del i utvecklingsarbetet.

Läs mer
Skip to content