Maria Herbert turismsamordnare Krokom 2023

JHT nyhetsbrev v17 2023

27 april, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Foto: Maria Herbert

Rader från VD inklusive en debattartikel om att nu är det politikens ansvar att steppa upp för klimatet. Vem ska egentligen betala för våra vandringsleder? Maria Herbert är ny samordnare för turismen i Krokoms kommun. Lista över största evenemangen och största attraktionerna i Jämtland Härjedalen. Nya artiklar beskriver färdvägar till Jämtland Härjedalen. Den slutliga statistiken för kommersiella gästnätter i regionen är nu fastställd. Regionen hade ett riktigt rekordår med +3% 2022 jämfört med 2021. Gästnätterna i februari 2023 visar däremot en minskning.

Rader från VD

Näringslivet är redo, nu behöver politiken ta sitt ansvar för klimatet

Klimatet är för mig personligen en enormt viktig fråga, så även för oss på Jämtland Härjedalen Turism. Ni kanske är många som mig, att medvetandegraden höjdes när ni blev föräldrar, med frågan som automatiskt dök upp:
–”Vilken värld vill jag vara delaktig i att lämna över till nästa generation?”

Klimatfrågor av olika slag tar upp en hel del plats i min kalender, med all rätt som sagt. Vi finns till exempel representerade i Klimat och miljörådet för länet, vi finns också med som part i den satsning som leds av Samling Näringsliv med namnet Fossilfri konkurrenskraft.

Läs mer

Vem ska betala för våra vandringsleder?

Vid inventeringen som genomförts av Jämtland Härjedalen Turism (JHT) i projektet “Organisering av vandringsleder” har 265 mil vandringsled på privat mark och 114 mil på statlig mark kartlagts. Huvuddelen av lederna på privat mark i Jämtland Härjedalen sköts av ideella föreningar och underhållsbehovet är beräknat till 10,6 Mkr per år. Hur ska underhåll och skötsel av vandringslederna finansieras?

Läs mer

Maria samordnar turismen i Krokom

Jag har kommunens absolut roligaste jobb. Att tillsammans med turistnäringen, mina kollegor på näringslivet, kultur och fritid, arbeta mot att fylla kommunen med turister som trivs, blir våra ambassadörer och återkommer år efter år.

Läs mer

Största eventen och attraktionerna i Jämtland Härjedalen

Nu finns sammanställda listor över de största evenemangen samt de största attraktionerna i regionen. Beräkningssätten varierar, men listorna ger ändå en fingervisning kring variationen i våra besöksmål och förändring över tid – när listor jämförs från år till år.

Läs mer  om Jämtland Härjedalens största evenemang 2022
Läs mer  om Jämtland Härjedalens största attraktioner 2022

Alla vägar bär till Jämtland Härjedalen

På sidan med namnet “Alla vägar bär till Jämtland Härjedalen” på JHT:s sajt Adventuresweden.com tipsar vi om färdvägar med extra allt för att tipsa media, turoperatörer och transportörer om bästa vägvalen inför en semesterresa till vår region.

Läs mer 

JHT vårprogram: Tema finansiering 10 maj 

Temadagen om finansiering genomförs för dig som på något sätt vill utveckla eller förnya något i din verksamhet och vill veta vilka möjligheter som finns till stöd och rådgivning. Under dagen kommer det att hållas föreläsningar och finnas möjlighet att ställa frågor kopplade till hur man kan få finansiell hjälp eller rådgivning för att utveckla en idé, produkt eller tjänst i sin verksamhet. Har du en idé på gång? Ta chansen att ställa dina frågor!

8-9/5 Campingstudieresa med Länsstyrelsens projekt för landsbygdsutveckling
10/5 Finansieringsdag i samarbete med ALMI (JHT Academy)
23/5 Exportgruppen & TIC-gruppen
19/10 Turismdagen Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik: Rekordåret 2022 och februari 2023

Nu är de slutliga siffrorna klara för den kommersiella gästnattsstatistiken 2022. Helåret för regionen visar 3% ökning jämfört med 2021 och därmed regionens nya “All time high”!
Februari fortsätter tyvärr på inslagen väg för vintersäsongen 2022/23, med en minskning med -9%. De 3 första vintermånaderna (december-februari) har resulterat i ett tapp motsvarande nästan 130 000 gn.

Läs mer om rekordåret 2022
Läs mer om gästnattsstatistik för februari 2023

Läs hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v17 2023.

Skip to content