Intro film Morgondagens medarbetare Aloq 2022

JHT nyhetsbrev v20 2022

20 maj, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Intro-bild i filmen Morgondagens medarbetare. Filmen är skapad av Aloq 2022

Rader från VD Teres Gärdin om ledarskap. Nya filmen för att attrahera Morgondagens medarbetare är klar! Inbjudan till workshop för att revidera Värdeguiden. Anteckningar från ledarskapsdagen på Frösö Park Hotel, JHT Academy. Rapport från TIC-träffen i Stora Blåsjön. JHT har varit med och delat ut Guldstjärnan till årets serviceperson och serviceföretag 2022. Gästnattsstatistik för mars 2022.

Rader från VD

Jag har berört ämnet tidigare i mina rader, men väljer att göra det igen…

Slår man upp ordet ”ledarskap” kan man läsa följande: ”Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande”. För mig tåls det att funderas över. Jag håller inte helt med vad gäller ”avsikt att påverka andras tänkande”, är det ett lyckat ledarskap? Ska inte gott ledarskap leda till kreativt tänkande!? Att leva som man lär tror jag dock absolut leder fram till gruppens inställning och uppförande.

Läs mer

Film ska locka Morgondagens medarbetare

Inom projektet ”Morgondagens medarbetare 2.0” ingår fyra aktiviteter: ”1. Att arbeta inom besöksnäringen”, ”2. Kompetensutveckling”, ”3. Rekrytering” och ”4. Framtidens besöksnäring”. En ny film har tagits fram under våren 2022 för att bidra till att alla fyra aktiviteterna stärks med tyngdpunkten främst inom aktivitet 1. och 3.

Filmen är tänkt att kunna användas av regionens yrkesvägledare, utbildningsanordnare, aktörer som arbetar för ökad inflyttning till regionen med flera.

Läs mer 

Antecknat från JHT Academy: Ledarskapsdag

Ett 60-tal representanter från olika delar av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen deltog under dagen. Under hösten kommer projektet att erbjuda möjligheter till fortsatt kompetenshöjning inom ledarskap vid några ytterligare workshops.

Tre föreläsare gav sin syn på ledarskap under en timme vardera. Avslutningsvis sammanfattades dagen av projektledarna Anne Adsten och Andreas Edholm i dialog med deltagarna. Alla var överens om att det finns ett stort behov att stärka ledarskapet inom turismnäringen. Detta för att bidra till att öka branschens attraktionskraft och underlätta kompetensförsörjningen.

Läs mer

Inbjudan Workshop i Kyrkås: Värdeguiden

Värdeguiden (2017) ger konkreta exempel för hur man som destination eller turismföretagare kan förhålla sig till och förbättra sin verksamhet för ansvarstagande, hållbarhet och inkludering. Nu är det dags att aktualisera värdeguiden för att den fortsatt ska kunna vara det ultimata verktyget och vi bjuder in till Workshop den 7e juni i en inspirerande miljö: Kyrkås Kulturgård, några kilometer utanför Östersund.

Läs mer 

TIC-träff i Stora Blåsjön

Efter flera år av pandemi och digitala träffar beslutade TIC-gruppen att det var dags för en fysisk träff för erfarenhetsutbyte kombinerat med studiebesök. Strömsunds och Gäddede Turistinformationer bjöd in till nya Hotell Stora Blåsjön längs högaktuella Vildmarksvägen.

Läs mer 

JHT

 • Fokus på norr – Jämtland. Teres Gärdin om bl a kompetensförsörjning (Trygghetsrådet)
  Läs mer
 • Säsongsjobb i Jämtland Härjedalen – lediga platser & länkar till jobbsajter (JHT)
  Läs mer
 • Guldstjärnan har delats ut till årets serviceperson & serviceföretag (JHT)
  Läs mer
 • Gästnattsstatistik Jämtland Härjedalen, mars 2022 (JHT)
  Läs mer

Läs hela JHTs nyhetsbrev v20 2022 här

Skip to content