Marcus Eldh WildSweden

Nyhetsbrev v6 2019

8 februari, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Marcus Eldh från företaget Wild Sweden medverkade vid JHT Academy 31 januari 2019.

Lyckat JHT Academy 

31 januari 2019 genomfördes JHT Academy med exportfokus för 33 deltagare. Marcus Eldh trollband publiken med berättelser om hur han skapade sitt företag WildSweden och Rachel Rau från Visit Sweden berättade om trender och målgrupper inom Måltidsturism. Deltagarna fick även information om JHTs nya projektsatsningar.

Läs mer 

Anne ordf i Rådet för Besöksservice

Rådet för Besöksservice är ett organ inom Visita, valt av auktoriserade turistinformationer och turistcenter i Sverige. Vid rådets senaste möte den 28e januari passade man på att ändra gruppens namn från det tidigare ”Visitas Nationella Destinationsråd” till nuvarande namn för att bättre beskriva rådets inriktning. Rådet valde Anne Adsten Jämtland Härjedalen Turism till ny ordförande för 2019.

Läs mer 

Guldstjärnan

Att våra gäster i Jämtland Härjedalen trivs är en förutsättning för att de ska trivas, återkomma och rekommendera oss till vänner och bekanta. JHT medverkar därför vid utdelningen av årets Guldstjärna till årets service-person och -företag.

Läs mer 

Skoterturismen i siffror

Skoterturismen har stor betydelse på många håll i Jämtland Härjedalen. Samtidigt är det p g a av dess karaktär angeläget att skoterturismen bedrivs på ett sätt som är förenligt med andra intressen. Med den anledningen driver JHT projektet Branschorganisation för en hållbar skoterturism. Inom projektet har en inventering gjorts för att belysa omfattningen av skoterturismen i regionen.

Läs mer 

JHT deltar i tillgänglighetsprojekt

Projektet leds av Sandra Wall Reinius, ETOUR och pågår 2019-2021 (januari). Syftet är att identifiera områden som kan förbättras för att öka tillgängligheten till naturturism. Jämtland Härjedalen Turism deltar i en tvär-kompetent referensgrupp tillsammans med representanter från DHR och Myndigheten för Delaktighet.

Läs mer 

Läs hela JHT Nyhetsbrev v6 2019 här

Skip to content