Jonas Herjeby och Philip Kibsgård

JHT nyhetsbrev v9 2024

28 februari, 2024
Text: Anne Adsten, JHT
Jonas Herjeby och Philip Kibsgård. Foto: Anne Adsten

Rader från VD om turismstrategin som försvann, beviljade medel för fortsatt arbete med organisering av vandringsleder, aktuellt inom samverkansprojektet, Finlandskampanj, Swedish Workshop i Södertälje och inbjudan till JHT föreningsstämma.

Rader från VD 

Turismstrategin som försvann

En strategi som vi under många år väntade på att få ta del av, så kom den äntligen. Det var till och med så att den presenterades av dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan på vår egen Turismdag i Klövsjö 2021. Idag är vi i ett helt annat läge. Den berömda strategin finns ingenstans att hitta och minskade anslag både nationellt och regionalt är ett faktum. Vi behöver arbeta vidare med de förutsättningar vi har idag och tillsammans höja rösten för förändring, att näringen får de förutsättningar i likhet med vad den inbringar.

Läs mer

JHT Föreningsstämma 2024

Årets stämma genomförs på Arctura med utsikt över Östersund och Frösön 25e mars. Vi inleder med en gemensam lunch och inspirationsföreläsning med Lina Skandevall, entreprenör, outdoorälskare och reseskribent från Småland, innan Föreningsstämman inleds och därefter följer en kort paus innan de nya styrelsen möts för ett konstituerande styrelsemöte.

Läs mer

Arbetet går vidare

Naturvårdsverket har beviljat Jämtland Härjedalen Turism (JHT) fortsatta medel för att kunna arbeta med att formalisera regional samverkan och etablera en samordnande organisation för vandringslederna (där inte staten är huvudman) i länet under 2024. JHT är beredda att fungera som regional part i den nationella samverkansmodell som håller på att etableras, samt att stödja det lokala arbetet inom länets åtta kommuner och dess destinationer.

Läs mer 

Det våras för samverkan

Projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen startade den 1 januari 2024. Sedan dess har ett flertal processer startats upp inom projektets alla tre spår. Här kommer en uppdatering över var vi är i dag och vad vi planerar att fortsätta arbeta med framåt under våren 2024. 

Läs mer

Finlandskampanj våren 2024

Finland ligger inte längre bort än en färjetransport och en bilresa från Umeå. Inför sommaren vill vi vara ett alternativ för barnfamiljer som önskar en barnvänlig, prisvärd, säker och framförallt fantastisk semester i Jämtland Härjedalen. Det är många år sedan Jämtland Härjedalen Turism hade någon kampanj riktad mot Finland och nu i projektet Välkommen åter så känner vi att det är dags att undersöka om de kan tänka sig att upptäcka mer i grannlandet i väst.

Läs mer 

Swedish Workshop i Södertälje 2024

Swedish Workshop är en mötesplats med speed-dates mellan köpare/researrangörer och säljare av resor. Jämtland Härjedalen Turism deltar med två personer för att representera hela regionen via det pågående projektet Välkommen åter och i tillägg kommer Lofsdalen att finnas med vid ett eget bord. Inför Swedish Workshop erbjuds de utländska researrangörerna att få resa på kännedomsresor och i Jämtland Härjedalen går resorna dels med nattåg till Storulvån-Handöl-Storlien och ytterligare en resa går till Lofsdalen.

Läs mer 

Uppstartsmöte för Samverkan och utveckling av camping i Jämtland Härjedalen

Resultatet av den inventering av campingar och ställplatser som gjordes i projektet “Besöksnäringens roll för regional utveckling” för ca 1 år sedan är grunden till framtagandet av ett projekt för campingutveckling i Jämtland Härjedalen. Där kom framkom bland annat att campingarna behöver bli bättre på att använda digitala system och plattformar och verksamheterna behöver en arena för samverkan och erfarenhetsutbyten.

Den 23 april sker ett uppstartsmöte med syftet att lära känna varandra, presentera projektets syfte och mål 2024-2026. Det kommer även att föras dialog med aktörerna på plats där de själva får uttrycka behov och önskemål för workshops, utbildningar och samverkansträffar.

Läs mer 

Läs hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v9 2024

Skip to content