Pressrum

Pressrum

Prenumerera på våra Pressmeddelanden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Svenska PRESSMEDDELANDEN

Stefan Sjöstrand Skistar 2022

Turismdagen Jämtland Härjedalen 17 oktober 2022

En dag för att uppmärksamma besöksnäringen och dess betydelse för Jämtland Härjedalen. Årets tema är Innovation för att uppmärksamma innovationskraften hos regionens besöksnäring och inspirera till vidare hållbar utveckling. Årets Co host är Etour.

Läs mer »
Edible Country Flamman Storlien Tina Stafren

Turism stor del av Sveriges 17 000 EU-projekt

Mycket byråkrati, projektresultat som inte tas tillvara i ordinarie verksamhet och kort framförhållning inför programutlysningar. Å andra sidan tillväxt, samhällsnytta och platsutveckling. Det är slutsatser i en rapport från forskare vid ETOUR som kartlagt alla EU-finansierade projekt under åren 2011-2020 i samarbete med JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling

Läs mer »
SVELAV Pro 2, Vouggatjålme. Foto: Andreas Edholm

Lavintekniker med snöskoterkompetens

Under förra vintern utbildades och examinerades för första gången åtta erfarna snöskoteråkare till lavintekniker. Detta för att prognoserna i framtiden ska förbättras utifrån snöskoteråkares perspektiv och tanken är att prognosområdena på sikt ska bli flera i områden där snöskoteråkningen är mer frekvent. 

Läs mer »

INTERNATIONELLA PRESSMEDDELANDEN

Skip to content