Pressrum

Pressrum

Prenumerera på våra Pressmeddelanden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Svenska PRESSMEDDELANDEN

Jämtland Härjedalen fjäll Anette Andersson

“Spes Bona Post Corona” – Gästnattsutveckling i Jämtland Härjedalen under pandemin

Efter ett drygt år av pandemi visar gästnattsstatistiken för kommersiellt boende i Jämtland Härjedalen att regionen klarat sig förhållandevis bra. Inledningen av pandemin var naturligtvis mycket kännbar redan i mars 2020, vilket ytterligare förstärktes av nedstängningen av regionens skidanläggningar innan påskveckorna.Totalt visar 2020 jämfört med 2019 att regionen backade med

Läs mer »

Åre och Härjedalen bäst på turism & återvinning

Enligt företaget Förpacknings- & tidningsinsamlingens (FTI) statistik*, sticker Åre och Härjedalen ut i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vid en jämförelse av hur många kilo glas, papper, plast, metall och tidningar som återvinns i förhållande till registrerade permanenta invånare så märks besöksnäringens roll tydligt. De två starka turistkommunerna i Jämtland

Läs mer »

Diplomering av snöskoterguider

Under vintern 19/20 startade den nyetablerade branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST) arbetet med att ta fram en grundläggande utbildning för snöskoterguider. Några av Sveriges mest kompetenta snöskoterguider har ingått i arbetsgruppen. Målet är att höja kompetensen och statusen på yrket och att branschen också ska uppfylla Konsumentverkets riktlinjer.

Läs mer »

INTERNATIONELLA PRESSMEDDELANDEN

Skip to content