Kompetens & lärande

Inspirera, samordna och genomföra.
Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning.
Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor.
Ge konsultation och coaching.

gryning i skogen

Besöksnäringen och skogen

Nationella skogsprogrammet Det nationella skogsprogrammet går nu ut på remiss till och med 12 november och kopplat till det så påbörjar regeringskansliet arbetet med att

Läs mer

Kompetensutveckling Swetourgruppen

Branschråd för arbetsmarknads- & kompetensfrågor I strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är kompetensutveckling ett högt prioriterat område. Det är redan idag konkurrens om duktiga medarbetare på

Läs mer