Måltidsturism

JHT har beviljats medel ur den pott pengar som regeringen fördelat till regionerna för att stimulera till insatser kopplade till den nationella livsmedelsstrategin och till det pågående arbetet med en uppdaterad regional livsmedels- och matstrategi. Det här ger oss möjlighet att i någon mån växla upp och få större utbyte av vårt deltagande i Visit Swedens projekt Måltidsturism. I huvudsak är tanken att på det här sättet kunna göra mer om ”gastronomy” i det kommunikationsarbete som redan pågår och då med en internationell inriktning. Projektet pågår 2018-2019.

Läs mer

Skip to content