logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz

Organisering av vandringsleder

Syftet med projektet är att stärka regional och lokal organisering och samordning av vandringsleder där staten inte är huvudman i Jämtland Härjedalen. Detta för att kvaliteten på lederna ska förbättras utifrån riktlinjer och rekommendationer som finns i Nationella ramverket. 

Projektet finansieras av Naturvårdsverket. 

Skip to content