PR & lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer.
Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.
Koordinera överenskomna insatser.

Cykling Lofsdalen Emil Sergel

Nyheter inför sommaren 2021

Pandemin har medfört både begränsningar och möjligheter för destinationer och turismföretag i Jämtland Härjedalen. De verksamheter som har störst möjlighet att utvecklas med de nya

Läs mer
Skip to content