logo-reg-jh-360x100-optz
logo-interreg-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz

PR & lobbying

Kommunicera, påverka och bygga relationer.
Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.
Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.
Koordinera överenskomna insatser.

Skip to content